Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao

Welkom op de website van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao, ook wel bekend als het Curaçaohuis. Het Curaçaohuis is de officiële vertegenwoordiging van de Curaçaose regering in Nederland.

Op deze website vindt u informatie over:
De officiële functies van de gevolmachtigde minister van Curaçao.

De verschillende diensten van het Curaçaohuis, zoals informatie over reisdocumenten en andere praktische informatie.
Lees meer
Beleefdheidsbezoek Voorzitter van de Raad van Advies van Aruba

Beleefdheidsbezoek Voorzitter van de Raad van Advies van Aruba

DEN HAAG – Op 8 juni 2017 bracht de Voorzitter van de Raad van Advies van Aruba, mr. Frits Goedgedrag, een beleefdheidsbezoek aan de Gevolmachtigde Minister van Curaçao, de heer Anthony Begina. In een zeer geanimeerd gesprek wisselden de beide heren van gedachten over onderwerpen van wederzijds belang.
Lees meer
Beleefdheidsbezoek De Directeur van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

Beleefdheidsbezoek De Directeur van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

DEN HAAG – De Directeur van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao, mr. Peter Benschop, legde op donderdag, 8 juni jl. een beleefdheidsbezoek af aan de Gevolmachtigde Minister van Curaçao in Den Haag, de heer Anthony Begina. In aanwezigheid van de Directeur van het Kabinet, mevrouw drs. Ann Groot-Philipps, werd er van gedachten gewisseld over de laatste politieke ontwikkelingen op Curaçao, de relaties in het Koninkrijk, de prioriteiten van het huidige Kabinet Rhuggenaath en in het verlengde daarvan de speerpunten van het Curaçaohuis voor de komende jaren. Tevens werd besproken hoe de Curaçaose diaspora in Nederland een bijdrage zou kunnen leveren aan de opbouw van het eiland. Foto(‘s): Curaçaohuis
Lees meer
Beleefdheidsbezoek Task Force VNVR

Beleefdheidsbezoek Task Force VNVR

DEN HAAG- In verband met het lidmaatschap van het Koninkrijk der Nederlanden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VNVR), dat op 1 januari 2018 ingaat, legde de Coordinator van de Task Force VNVR van het Ministerie van Buitenlandse zaken, mw Marrët Schuurman een belefdheidsbezoek af aan de Gevolmachtigde Minister van Curaçao, de heer Anthony Begina. De heer Begina en mevrouw Schuurman konden bij die gelegenheid van gedachten wisselen over onder andere de thema’s van het aanstaand lidmaatschap van het Koninkrijk, de prioriteiten van het lidmaatschap voor Curaçao en over de wijze, waarop de Curaçaose betrokkenheid bij het lidmaatschap van het Koninkrijk gestalte zou kunnen worden gegeven.
Lees meer