Beleefdheidsbezoek Voorzitter van de Raad van Advies van Aruba

DEN HAAG – Op 8 juni 2017 bracht de Voorzitter van de Raad van Advies van Aruba, mr. Frits Goedgedrag, een beleefdheidsbezoek aan de Gevolmachtigde Minister van Curaçao, de heer Anthony Begina. In een zeer geanimeerd gesprek wisselden de beide heren van gedachten over onderwerpen van wederzijds belang.

Beleefdheidsbezoek Voorzitter van de Raad van Advies van Aruba

Foto(‘s): Curaçaohuis

14 juni 2017