(senior) financieel medewerker

Algemene informatie

Werkgever: Parket PG
Opleidingsniveau: hbo

Per direct is de functie van (senior) financieel medewerker bij het Parket van de Procureur Generaal van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius & Saba vacant. De standplaats is Curaçao, maar van de kandidaat wordt verwacht dat deze indien nodig naar Sint Maarten en Caribisch Nederland reist.

Het Openbaar Ministerie in het Caribisch deel van het Koninkrijk
Het Caribisch deel van het Koninkrijk bestaat uit de autonome Landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de drie openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland). De Openbaar Ministeries zijn belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, zoals de opsporing en vervolging van strafbare feiten, en toezicht op de uitvoering (executie) van strafvonnissen in Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland. Het Openbaar Ministerie heeft een nadrukkelijke rol als het gaat over het primaire proces, de interne en externe kwaliteit en innovatie van de rechtshandhaving.

Bedrijfsvoering bestaat uit de onderdelen Facilitair, Finance, HRM/Opleidingen en IT. De financiële afdeling ondersteunt het (lijn)management bij de uitvoering van het budgetbeheer, begrotings- en planning & control cyclus

De functie
Als (senior) financieel medewerker vervul je een spilfunctie binnen de financiële afdeling. Naast je eigen werkzaamheden treed je op als eerste aanspreekpunt en vervanger van de financieel manager bij diens afwezigheid. Maar je bent er ook om je collega financieel medewerker te ondersteunen in uitvoerende werkzaamheden en deze op te pakken al dan niet bij diens afwezigheid.

Daarnaast verricht je o.a. werkzaamheden op het bied van debiteuren- en crediteurenadministratie en controleer je het gevoerde kasen bankbeheer. Je verricht controles van boekingen, analyseert verschillen en onjuistheden en draagt zorg voor aanvullende en/of corrigerende journaalposten en voert ter ondersteuning van de financieel medewerker financieel-administratieve werkzaamheden uit. Ook genereer en analyseer je financiële (management)informatie uit de administratie en verwerk je mutaties in de vastgestelde begroting. Je signaleert knelpunten, voert correcties uit en doet eventuele voorstellen aan de financieel manager over procesverbeteringen en/of de inrichting van de financiële administratie.

Tevens lever je een belangrijke bijdrage aan het opstellen van conceptbegrotingen en financiële voortgangs- en verantwoordingsrapportages in het kader van de P&C cyclus en lever je een bijdrage aan de opstelling van prognoses inzake de realisatie van begrotingen. Verder verricht je financiële (deel)analyses, verzorg je financiële management informatie en stel je rapportages op (zoals kwartaalrapportages) en bespreek je deze met budgethouders. Je adviseert de financieel manager en lijnmanagers bij de totstandkoming van de financiële paragraaf van de jaarplannen van hun dienstonderdeel. Je bespreekt met het lijnmanagement de ingediende begrotingsplannen, de financiële consequenties daarvan en de gewenste of noodzakelijke wijzigingen daarop. Je fungeert als eerste aanspreekpunt voor de accountant bij de samenstelling van en controle op de verschillende jaarrekeningen van de parketten, projecten en teams.

Gevraagde competenties op een rij
Teamplayer | flexibele, dienstverlenende instelling | klant- en resultaatgericht | proactief, analytisch en stressbestendig | gestructureerd, nauwkeurig en in staat volgens procedures te werken | integer en onafhankelijk.

Overige vereisten
• HBO denk- en werkniveau op basis van een afgeronde financiële opleiding;
• minimaal drie jaar ervaring in een gelijksoortige organisatie binnen het vakgebied
   en beschikt over gedegen financiële kennis;
• ervaring en affiniteit met projectmatig werken en weet je te werken
   met financiële software en MS Office met name Excel;
• gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en het vermogen daar adequaat op in te spelen;
• goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in het Nederlands
   en het Engels en bij voorkeur in het Papiaments;
• samenwerken, een pragmatische instelling en hands-on mentaliteit komt goed van pas in deze functie.

De procedure
Ben je enthousiast om onze nieuwe collega te worden?
Solliciteer dan direct door je kandidatuur, inclusief C.V., vóór 3 maart 2021 per e-mail te richten aan het OM, t.a.v. de heer F. van Neerbos (HR Consulent).

Naast een aantal gesprekken kan een medische keuring, een assessment, een referentie-, een antecedenten- en/of een veiligheidsonderzoek deel uit maken van de selectieprocedure.

Wij bieden je een functie in een dynamische omgeving.
De bezoldiging, maximaal schaal 10, is afhankelijk van relevante kennis en ervaring, conform het Bezoldigingslandsbesluit 1998.

Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Voor meer informatie over de functie kan contact worden opgenomen met de heer C. van den Branden, Financieel Manager (a.i.), via telefoonnummer +599 9 434 2150.

 

 

Informatie coronavirus lees meer