(senior) juridisch medewerker

Algemene informatie

Werkgever: Parket PG
Locatie: Curaçao

Vereisten

Opleidingsniveau: wo

Per direct is de functie van (senior) juridisch medewerker bureau Advocaat-generaal (AG) bij het Parket van de Procureurgeneraal van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba vacant. De standplaats van deze vacature is Curaçao.

Het Openbaar Ministerie in het Caribisch deel van het Koninkrijk
Het Caribisch deel van het Koninkrijk bestaat uit de autonome Landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de drie openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland). De Openbaar Ministeries zijn belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, zoals de opsporing en vervolging van strafbare feiten, en toezicht op de uitvoering (executie) van strafvonnissen in Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland. Het Openbaar Ministerie heeft een nadrukkelijke rol als het gaat over het primaire proces, de interne en externe kwaliteit en innovatie van de rechtshandhaving. De Procureur-Generaal is eindverantwoordelijke van de Caribische OM-organisatie. Zie ook: Rijkswet openbare ministeries

De functie
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Bureau Advocaat-Generaal van het Parket van de Procureur-Generaal. Het bureau A.G. is o.a. belast met het behandelen van hoger beroepzaken, het waarborgen van de kwaliteit, de registratie alsook het bewaken van de voortgang van alle inkomende en uitgaande (internationale)rechtshulpverzoeken (IRC), met de ontwikkeling van kennis en kwaliteit bij de eerste lijnparketten en het Parket van de Procureur-Generaal. De (senior) juridisch medewerker AG is ook belast met toetsing en uitvoering van juridische werkzaamheden in het kader van executie die in het verlengde van de functie tot het takenpakket van het Bureau AG behoren.

Gevraagde competenties op een rij
Organisatiesensitiviteit en omgevingsgerichtheid | improvisatievermogen | sensitief | oordeelsvorming/probleem analyserend vermogen | besluitvaardigheid | overtuigingskracht en durf | leiderschap | proactief.

Overige vereisten
• een academisch werk- en denkniveau op basis van een
   afgeronde wo rechtenstudie met relevante werkervaring;
• gedegen kennis van het straf- en procesrecht, zowel nationaal
   als Nederlands en Europees;
• gedegen sociale kennis en vaardigheden;
• on-the-job training en permanente educatie met betrekking tot
   juridische aspecten;
• volgen van ontwikkelingen op het gebied van strafzaken;
• bijhouden van literatuur en jurisprudentie op het vakgebied.

De procedure
Ben je enthousiast om onze nieuwe collega te worden?
Solliciteer dan direct door je kandidatuur, inclusief C.V., vóór 3 maart 2021 per e-mail te richten aan het OM, t.a.v. de heer F. van Neerbos (HR Consulent).

Naast een aantal gesprekken kan een medische keuring, een assessment, een referentie-, een antecedenten- en/of een veiligheidsonderzoek deel uit maken van de selectieprocedure.

Wij bieden je een functie in een dynamische omgeving.
De bezoldiging, maximaal schaal 13, is afhankelijk van relevante kennis en ervaring, conform het Bezoldigingslandsbesluit 1998.
Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Voor meer informatie over de functie kan contact worden opgenomen met de heer M. Angela, Advocaat-Generaal (standplaats Curaçao), via telefoonnummer +5999 434 2150

 

 

Informatie coronavirus lees meer