1ste geneeskundige/psychiater

Algemene informatie

Werkgever: Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. D.R. Capriles ‘Klinika Capriles’
Locatie: Curaçao

De organisatie
De Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Curaçao (GGz Curaçao) bestuurt en geeft ondersteuning aan de Stichting Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. David Ricardo Capriles "Klínika Capriles", Stichting Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie "Yudaboyu” en Fundashon Sonrisa voor beschermd wonen. Deze stichtingen bieden hun diensten aan de samenleving van Curaçao en beschikken gezamenlijk over ruim 275 medewerkers. De GGz Curaçao maakt deel uit van de Federatie van Zorgstellingen Curaçao en onderhoudt samenwerkingsrelaties met instellingen op de BES eilanden en Nederland.


De functie
De eerste geneeskundige is formeel belast met opname, verblijf en ontslag van patiënten. Houdt op basis van een gemandateerde bevoegdheid toezicht op de correcte toepassing van de wettelijke kaders die opname, behandeling en ontslag betreffen en op de kwaliteitskaders van zorg en behandeling. Is belast met het zorgdragen voor de algemene gang van zaken op geneeskundig gebied en heeft een gemandateerde verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de geboden psychiatrische zorg binnen Klinika Capriles, geeft collegiale aansturing en houdt overleg met de psychiaters/ artsen en draagt zorg voor de interne afstemming en ontwikkeling van psychiatrische behandeling en zorg door de behandelstaf. Onderhoudt contact met externe instanties zoals de Inspecties, Justitie en samenwerkingspartners.

Profiel
Klinika Capriles zoekt een ervaren psychiater die als eerste geneeskundige de verantwoordelijkheid kan dragen voor de kwaliteit en de uitvoering van psychiatrische behandeling binnen het gehele ziekenhuis. De eerste geneeskundige is een teamplayer maar kan ook vanuit de bijzondere verantwoordelijkheid en bevoegdheden daadkrachtig en onafhankelijk handelen. Is de samenwerkingspartner van de Raad van Bestuur waar het de zorg en behandeling betreft. De eerste geneeskundige is een toegankelijke persoonlijkheid met zowel een visionaire als ook een dienende houding. Daar waar nodig geeft de eerste geneeskundige richting en draagt zorg voor constructieve samenwerkingsrelaties binnen de zorg en ook daarbuiten met andere stakeholders. De eerste geneeskundige heeft gevoel en kennis van de lokale cultuur en instituties.

Informatie 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer drs. W. Oostburg, Raad van Bestuur Tel. +5999-7374700 of email: whoostburg@ggz.cw
Kijk voor de uitgebreide vacaturetekst op www.ggz.cw

Procedure
Schriftelijke sollicitatie uiterlijk 1 april 2019 richten aan: Stichting APZ Dr. D.R.Capriles, t.a.v. Saskia van der Meer, MBA , Human Resource Manager.