Adviseur Intern Beheer A Ministerie van Financiën

Algemene informatie

Werkgever: Ministerie van Financiën
Locatie: Curaçao

Vereisten

Opleidingsniveau: HBO

Het Ministerie van Financiën stimuleert een effectief en evenwichtig beleid en uitvoering op het gebied van financiën, belastingen en douane om de publieke middelen verantwoordelijk, efficiënt en rechtvaardig te verkrijgen en te besteden. Daarnaast is het Ministerie van Financiën verantwoordelijk voor de begrotingscyclus. Het Ministerie van Financiën zoekt voor de overheid medewerkers van hoge kwaliteit en onbesproken gedrag. De afdeling Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) heeft als centrale funtie zorg te dragen dat zij de Landsverordening comptabiliteit 2010 en de Landsverordening financieel beheer gebruikt als brondocumenten voor het uitvoeren van haar werkzaamheden en deze te koppelen aan aanbevelingen voor de stakeholders.
Voor de versterking van de afdeling AO/IC zoekt het Ministerie van Financiën een Adviseur Intern Beheer A (Beleidsmedewerker A, schaal 11).

Functie
Als Adviseur Intern beheer ben je medeverantwoordelijk voor het opstellen van het beleid voor het beheer van de overheidsfinanciën.
Het werkgebeid  van deze functie omvat:
- Het opstellen van procedures, werkprocessen en werkinstructies voor de beoogde dienstverlening.
- Het waarborgen van de kwaliteit van de financiële functies.
- Fungeren als secretariaat van het reguliere overleg met de Financieel Directeuren.

 Taken en verantwoordelijkheden

  • Inventariseren van alle bevindingen en aanbevelingen voortvloeiende uit onderzoeken en audits van toezicht en controle organisaties
  • Opstellen van voorschriften voor inrichting en vastlegging financiële procedures
  • Ondersteunt bij het implementeren van nieuwe voorschriften en procedures
  • Ondersteunt bij het implementeeren van beleidsplannen, raamwerk en procedures m.b.t. compliance, governance en riskmanagement.
  • Ondersteunt bij het opstellen van generieke en specifieke onderdelen
  • ondersteunt bij en voert diverse besprekingen over bevindingen m.b.t. de interne en externe richtlijnen en afspraken met toezicht en controle organisaties zoals het College financieel toezicht (Cft), de Algemene Rekenkamer (ARC), de Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB) en de afdeling Internal Audit
  • Voert onderzoeken uit gericht op het beoordelen van bescherming tegen verlies, beschadiging of niet toegestaan gebruik van de materiele en immateriële vaste activa van de overheid.
  • Voert onderzoeken uit gericht op de betrouwbaarheid van de vastlegging van onderzoeken en verslagen, overeenstemming met beleidsplan, procedures, plannen van de overheid en de nationale wet- en regelgeving

 

Profiel/Functie-eisen
- is vakkundig, professioneel, kwaliteit-, resultaat- en klantgericht;
- beschikt over HBO-werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding op
   financieel/juridisch gebied met minimaal 1 jaar relevante werkervaring;
- heeft kennis van het vakgebied bedrijfseconomie, -kunde, compliance, governance
   en riskmanagement. Inzicht in de samenhang van processen en het kunnen implementeren hiervan,
   analytische vaardigheden, integer met vermogen om onder druk en strikte geheimhouding te kunnen
   werken;
- Goede mondelingen en schrifteljke communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Papiaments.

 

Geïnteresseerd?
Stuur je solicitatiebrief en C.V. vóór 11 februari 2021 per e-mail naar de heer G. Roozendal onder vermelding van "AO/IC".

Een referentie-onderzoek, assessment, medische keuring en politionele inlichtingen maken deel uit van de sollicitatieprocedure.

Het salaris is afhankelijk van kennis en werkervaring in een vergelijkbare functie en bedraagt maximaal ANG 6.812,-- bruto per maand. 

Voor meer informatie over de organisatie bezoek de website www.minfin.cw

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de heer G. Roozendal op telefoonnummer (+5999)4328264.

 

 

Informatie coronavirus lees meer