Adviseur Intern Beheer C Ministerie van Financiën

Algemene informatie

Werkgever: Ministerie van Financiën
Locatie: Curaçao

Vereisten

Opleidingsniveau: WO

Het Ministerie van Financiën stimuleert een effectief en evenwichtig beleid en uitvoering op het gebied van financiën, belastingen en douane om de publieke middelen verantwoordelijk, efficiënt en rechtvaardig te verkrijgen en te besteden. Daarnaast is het Ministerie van Financiën verantwoordelijk voor de begrotingscyclus. Het Ministerie van Financiën zoekt voor de overheid medewerkers van hoge kwaliteit en onbesproken gedrag. De afdeling Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) heeft als centrale funtie zorg te dragen dat zij de Landsverordening comptabiliteit 2010 en de Landsverordening financieel beheer gebruikt als brondocumenten voor het uitvoeren van haar werkzaamheden en deze te koppelen aan aanbevelingen voor de stakeholders.
Voor de versterking van de afdeling AO/IC zoekt het Ministerie van Financiën een Adviseur Intern Beheer C (Beleidsmedewerker C, schaal 13).

Functie
Als Adviseur Intern Beheer ben je medeverantwoordelijk voor het opstellen van het beleid voor het beheer van de overheidsfinanciën.
Het werkgebeid  van deze functie omvat:
- Het opstellen van procedures, werkprocessen en werkinstructies voor de beoogde dienstverlening;
- Het waarborgen van de kwaliteit van de financiële functies;
- Het evalueren van geïmplementeerde processen;
- Fungeren als de schakel tussen de Financieel Directeuren en het Ministerie van Financiën
   ter verbetering en versterking van het financieel beheer. 

 Taken en verantwoordelijkheden

  • Opstellen van voorschriften voor inrichting en vastlegging financiële processen
  • coördineert de ontwikkeling van beleidsplannen, raamwerk en procedures m.b.t. compliance, gouvernante en riskmanagement
  • Verricht onderzoek naar implementatie van nieuwe voorschriften
  • Het opstellen van generieke en specifieke onderdelen
  • Is verantwoordelijk voor het regelmatig bewaken van de actualiteit van handboeken en beoordeelt de betrouwbaarheid van de administratieve organisatie en rapporteert de bevindingen en mogelijke adviezen over de procedures en in te voeren controlemaatregelen
  • neemt deel aan diverse besprekingen over bevindingen m.b.t. de interne en externe richtlijnen en afspraken met toezicht en controle organisaties zoals het College financieel toezicht (Cft), de Algemene de Algemene Rekenkamer (ARC), de Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB) en de afdeling Internal Audit
  • Coördineert en/of neemt deel aan onderzoeken gericht op het beoordelen van bescherming tegen verlies, beschadiging of niet toegestaan gebruik van de materiele en immateriële vaste activa van de overheid.
  • Coördineert en/of neemt deel aan onderzoeken gericht op de betrouwbaarheid van de vastlegging van onderzoeken en verslagen, overeenstemming met beleidsplan, procedures, plannen van de overheid en de nationale wet- en regelgeving

 

Profiel/Functie-eisen
- is vakkundig, professioneel, kwaliteit-, resultaat- en klantgericht;
- beschikt over WO werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding op
   financieel/juridisch gebied met minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
- heeft brede of gespecialiseerde kennis van het vakgebied bedrijfseconomie, -kunde,
   compliance, governance en riskmanagement. Inzicht in de samenhang van (kern)processen
   en het kunnen implementeren hiervan, analytische vaardigheden, integer met vermogen om
   onder druk en strikte geheimhouding te kunnen werken;
- Goede mondelingen en schrifteljke communicatieve vaardigheden in het Nederlands
   en Papiaments.

 

Geïnteresseerd?
Stuur je solicitatiebrief en C.V. vóór 11 februari 2021 per e-mail naar de heer G. Roozendal onder vermelding van "AO/IC".

Een referentie-onderzoek, assessment, medische keuring en politionele inlichtingen maken deel uit van de sollicitatieprocedure.

Het salaris is afhankelijk van kennis en werkervaring in een vergelijkbare functie en bedraagt maximaal ANG 8.697,-- bruto per maand. 

Voor meer informatie over de organisatie bezoek de website www.minfin.cw

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de heer G. Roozendal op telefoonnummer (+5999)4328264.

 

 

Informatie coronavirus lees meer