Advocaat-Generaal

Algemene informatie

Werkgever: Openbaar Ministerie
Locatie: Sint Maarten

Vereisten

Opleidingsniveau: wo

Het Openbaar Ministerie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij de wet vastgestelde taken, zoals de opsporing van strafbare feiten, de vervolging van strafbare feiten en toezicht op de uitvoering (executie) van strafvonnissen. Aan het hoofd van het OM staat één gezamenlijke procureur-generaal (PG). De organisatie van het parket van de PG bestaat uit een aantal afdelingen waaronder strategie & beleid, het bureau van de advocaat-generaal en de afdeling bedrijfsvoering. Voor het bureau advocaat-generaal met standplaats Sint Maarten zijn we per juli 2019 op zoek naar een advocaat-generaal.

Het bureau van de advocaat-generaal heeft de verantwoordelijkheid voor een viertal kerntaken, te weten:
1. Hoger beroep: het bureau AG draagt zorg voor een kwalitatief hoogwaardige behandeling van alle appelzaken bij het Gemeenschappelijk Hof;
2. IRC Carib: het bureau AG te Sint Maarten fungeert als internationaal rechtshulp centrum van de Caribische openbaar ministeries (m.u.v. Aruba). Het IRC Carib is onder meer belast met het waarborgen van de kwaliteit, de registratie alsook het bewaken van de voortgang van alle inkomende en uitgaande rechtshulpverzoeken. Voorts fungeert het IRC Carib als centrale postbus en vraagbaak met betrekking tot internationale rechtshulp;
3. Kennis en kwaliteit: het bureau AG is, in samenspraak met de hoofdofficieren, belast met de ontwikkeling van kennis en kwaliteit bij de eerstelijns parketten en het Parket PG;
4. Opleidingen: het bureau AG te Curaçao vormt de centrale spil in de opleiding van al het Caribische OM personeel.

Officieren van justitie, die toe zijn aan een volgende stap in hun carrière en/of die zich in hun loopbaan enkele jaren willen inzetten voor de rechtspleging in hoger beroep en/of die hun juridische expertise willen verbreden en verdiepen in het Caribisch gebied en aldus hun professionaliteit willen versterken, worden ook van harte uitgenodigd te solliciteren.

Functieomschrijving
U wordt als AG belast met de behandeling van de zaken in hoger beroep van Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Ter zitting vertegenwoordigt de AG de PG. Voorts draagt u verantwoordelijkheid voor het hierboven genoemde IRC Carib. Tevens bent u belast met de (door)ontwikkeling van kennis en kwaliteit bij de eerste lijnsparketten en het Parket PG.

De collega die wij zoeken beschikt over een gedegen vakkennis, een ruime strafrechtelijke achtergrond en ervaring in het doen van grote onderzoeken. Hij/zij is maatschappelijk betrokken, sociaal vaardig en gericht op samenwerking, zowel binnen het parket van de PG als met de collega’s uit de eerste lijn en de ketenpartners. Gelet op het IRC Carib is samenwerking met buitenlandse partners eveneens essentieel. Wij verwachten daarnaast dat de collega bereid is actief kennis te delen en te werken in een lerende organisatie in ontwikkeling.

Het bureau AG Sint Maarten is gehuisvest in het zelfde kantoor als het parket Sint Maarten. Van de AG wordt tevens verwacht dat hij/zij kan optreden als plaatsvervangend hoofdofficier en de rol te vergelijken met die van “kwaliteitsofficier” op zich kan nemen.

Functie-eisen
Buiten dat u dient te voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld zijn om tot lid van het Openbaar Ministerie te worden benoemd gelden nog de navolgende eisen:
 Ruime en voor de functie relevante ervaring als lid van het openbaar ministerie in één van de landen (Sint Maarten, Curaçao en/of Nederland);
 Ervaring met of (aantoonbare) belangstelling voor het wonen en werken in de multiculturele samenlevingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk;
 Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift. Goede beheersing van de Franse taal is een pluspunt;
 Ervaring op het gebied van internationale rechtshulp;
 Het vermogen en de wil om collegiaal samen te werken met alle geledingen in een kleinschalige organisatie.

Persoonlijke eigenschappen
 Gezaghebbend, daadkrachtig en vakbekwaam;
 Goed ontwikkelde leidinggevende en organisatorische vaardigheden;
 Sterke en stimulerende persoonlijkheid;
 Goede communicatieve vaardigheden;
 Stressbestendig, representatief en toegankelijk;
 Goed ontwikkeld gevoel voor complexe politiekbestuurlijke verhoudingen;
 Diplomatieke mindset;
 Tactisch kunnen optreden, goed ontwikkeld omgevingsbewustzijn. De kleinschaligheid betekent ook dat u selectief moet zijn in de sociale contacten, hetgeen sociale beperkingen met zich meebrengt.

Uitzending / Voorwaarden
De uitzending is voor drie jaar. U gaat gedurende deze periode bij het Nederlandse OM met buitengewoon (onbetaald) verlof, wordt aangesteld bij het Parket van de Procureur Generaal, standplaats Sint Maarten, en ontvangt salaris van het land Sint Maarten. Er geldt een terugkeergarantie naar het Nederlandse OM. Uitgangspunt is terugkeer naar het eigen parket. Wanneer dat niet mogelijk blijkt, dan zal de plaatsing OM-breed geschieden onder verantwoordelijkheid van het eigen parket, met indien nodig ondersteuning vanuit het Parket-Generaal/HRM. Ten overvloede merken wij op dat uw sollicitatie op steun van uw eigen parketleiding dient te rekenen en alleen dan in behandeling kan worden genomen.

Reageren
Stuur uw brief met C.V. vóór 22 februari aanstaande naar het OM, t.a.v. mevrouw Cindy Rojer, Hoofd HR.

Voor nadere informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met de heer J. Spaans, AG SXM, via telefoonnummer +1721 544 4774 en/of mail naar Jan.Spaans@OMCarib.org.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de HR afdeling via het email recruitment@OMCarib.org of bel +59994342150.