Algemeen Econoom SER

Algemene informatie

Werkgever: SER
Locatie: Curaçao

Vereisten

Opleidingsniveau: WO

Ben jij algemeen econoom en geïnteresseerd in (macro-)economische en sociaaleconomische vraagstukken rondom uiteenlopende maatschappelijke thema’s en de doorwerking ervan op het sociaaleconomisch beleid van de regering? Vind je het een uitdaging om te adviseren over vraagstukken op het gebied van arbeidsmarkt, arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit, monetair beleid, ruimtelijke inrichting, mobiliteit, milieu, energie, gezondheidszorg en onderwijs? Wil jij je graag inzetten voor een inhoudelijke bijdrage aan SER-documenten, zoals adviezen en verkenningen waarbij een breed welvaartsbegrip wordt gehanteerd? Daarbij gaat het niet alleen om materiële vooruitgang, maar ook en met name om aspecten van sociaal welzijn en een goede kwaliteit van de leefomgeving, m.a.w. een duurzame ontwikkeling van de samenleving. Lijkt het je boeiend om mee te denken over internationale sociaaleconomische ontwikkelingen en de wijze waarop Curaçao hierop zou kunnen inspringen? Dan is deze vacature wellicht iets voor jou.

Wij zijn op zoek naar een ervaren algemeen econoom (senior adviseur functieschaal 15) die kennis heeft van het functioneren van de overlegeconomie en zich graag wil inzetten om deze kennis te vertalen naar concrete en praktische aanbevelingen over een breed scala van onderwerpen. Bijvoorbeeld leidt een verhoging van het minimumloon tot verhoging van welvaart en welzijn? Op welke wijze draagt flexibilisering van de arbeidsmarkt bij aan een beter investeringsklimaat op Curaçao, of, welke beleidsinstrumenten zijn effectief in de strijd tegen armoede?

Naast analytische vaardigheden en politiek-bestuurlijke sensitiviteit is het constructief kunnen samenwerken met onder andere de beleidsministeries, de staatsorganen, werknemersorganisaties en ondernemersverenigingen een vereiste. Samenwerking met collega’s van onder andere het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO), het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) zijn een belangrijk onderdeel van je werkpakket.

De steeds complexere maatschappelijke vraagstukken die gekenmerkt worden door een verdergaande digitalisering, een wijzigende bevolkingssamenstelling, een andere manier van werken, klimatologische uitdagingen, etc. vragen om creativiteit en denken buiten bestaande kaders: wat kan er wél en hoe lukt dit in goede samenwerking tussen de betrokken stakeholders: bedrijfsleven, overheid en maatschappelijk middenveld. Daarbij gaat het niet alleen om het hier en nu; wij kijken vooral naar toekomstige ontwikkelingen.

Je komt te werken in een deskundig en collegiaal team, dat gericht is op samenwerken, naar elkaar omkijken en waar iedereen een stapje harder loopt.

Functie-eisen
• Academisch werk- en denkniveau met een macro-economische, sociaaleconomische,
   fiscaal-economische achtergrond of een achtergrond in ontwikkelingseconomie
• Je beschikt over een scherp analytisch vermogen
• Je bent creatief en denkt buiten bestaande kaders
• Je hebt affiniteit met nieuwe economische modellen die rekening houden met
   de draagkracht van onze planeet
• Je bent creatief en denkt buiten bestaande kaders
• Je hebt een vlotte en scherpe pen
• Je hebt bij voorkeur ervaring met de dynamiek van de overlegeconomie
• Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
• Je kunt goed samenwerken (met collega’s)
• Je kunt werken onder hoge druk

Competenties
• uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
• uitstekende netwerker
• tactvol optreden
• onderhandelingsvaardig
• onafhankelijke opstelling
• hoogontwikkeld analytisch vermogen
• gevoel voor politieke, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen
• organisatiesensitiviteit
• omgevingsbewustzijn
• innovatief/vernieuwingsgericht


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. S. Raphaela op telefoonnummer (+5999) 461-5328 of 461-540


Gegadigden die denken te voldoen aan de functie eisen dienen uiterlijk 6 augustus 2021 hun sollicitatiebrief vergezeld van een curriculum vitae per e-mail te richten aan: de heer drs. R.J. Henriquez Directeur/Algemeen Secretaris van de SER en het CGOA . 

 

 

Informatie coronavirus lees meer