Attestatie de Vita

Vanaf mei 2016 bent u als inwoner van Nederland niet meer verplicht om een Attestatie de Vita, oftewel levensbewijs, op te sturen naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). SVB Curaçao heeft met SVB Nederland een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarbij voortaan SVB Nederland het in leven zijn verifieert. Voorheen moesten gepensioneerden halfjaarlijks een bewijs dat ze in leven zijn opsturen als ze hun pensioen wilden blijven ontvangen.

Met de nieuwe overeenkomst informeren beide instanties elkaar wanneer een persoon overlijdt. Dit betekent dat gepensioneerden vanaf mei niet meer halfjaarlijks naar het Curaçaohuis of de gemeenten hoeven te gaan om het bewijs van in leven zijn te verkrijgen. Hierdoor komen ze niet meer in gebreke door het bewijs niet op te sturen en zal de SVB zal dus ook niet meer een AOV-uitkering blokkeren als een gepensioneerde het bewijs vergeet op te sturen. Dit laatste geldt niet voor personen wier AOV momenteel is gestopt. Zij moeten alsnog een Attestatie de Vita sturen.

Het Curaçaohuis is bevoegd een Attestatie de Vita te maken volgens de notariswet of het Burgerlijk Wetboek. Dit levensbewijs is bedoeld voor uitkeringsinstanties in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden: Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de drie bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Voor het verkrijgen van een Attestatie de Vita dient u een afspraak te maken via de digitale agenda.

Voor uw Attestatie de Vita zijn de volgende documenten nodig:

  • Geldig legitimatie bewijs.
  • Toekenningsbesluit van de uitkeringsinstantie.

Hier bijgevoegd vindt u een lijst met uitkeringsinstantie en hun contactgegevens. Via deze weg kunt u, indien nodig, contact met hen opnemen.

Informatie coronavirus lees meer