Communicatiemedewerker/voorlichter KGMC

Algemene informatie

Werkgever: Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao
Locatie: Den Haag

Vereisten

Opleidingsniveau: HBO+/WO

Organisatie

Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao te Den Haag (KGMC) is belast met de behartiging van de belangen van de Curaçaose regering in Nederland. Hiernaast worden ook de belangen waargenomen van Curaçaonaars in Nederland als doelgroep.  KGMC draagt zorg voor een optimale sturing en coördinatie van de inbreng vanuit Curaçao inzake het Koninkrijksbeleid en hiervan afgeleide activiteiten op Nederlands en Europees niveau; het binnen de dienst coördineren en zorgdragen voor een éénduidige opstelling van de Curaçaose regering in het samenwerkingsverband met Nederland en in EU-aangelegenheden, het vertegenwoordigen van de Curaçaose regering in politiek-bestuurlijke en juridische interdepartementaal Koninkrijks- en EU-overleg, het adviseren van de Curaçaose ambtelijke en politieke leiding inzake Koninkrijks- en EU-aangelegenheden, het onderhouden van de primaire contacten van de Curaçaose regering met organen van de EU, internationale organisaties die voor Curaçao van belang zijn, de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk bij de EU en alle overige bilaterale contacten die voortvloeien uit de werkzaamheden van het Kabinet.                              

 

De functie

De Medewerker Communicatie-E verzorgt werkzaamheden op communicatiegebied, signaleert knelpunten terzake en komt met oplossingssuggesties en levert overige werkzaamheden die binnen het verlengde van de functie liggen.

Resultaatgebieden
Verzorgt de persvoorlichting over actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen op de beleidsterreinen van KGMC en de regering door
- het opbouwen van een medianetwerk en het onderhouden hiervan;
- het onderzoeken van de mogelijkheden voor c.q. voor- en nadelen van inzet van persvoorlichting bij de
  beeldvorming over het beleid en het functioneren van het Kabinet en het adviseren van directeur en
  minister;
- het ontwikkelen van (jaar)plannen en voorstellen met betrekking tot de persvoorlichting en
  communicatie;
- het adviseren over de persvoorlichtingsaspecten inzake het geformuleerde beleid van het Kabinet;
- het opstellen van persberichten, het organiseren van persconferenties en het in voorkomende gevallen
  optreden als woordvoerder van het Kabinet;
- het afstemmen van de persvoorlichtingsactiviteiten met betrokken organisaties;
- het schrijven van artikelen en het houden van lezingen over de taken en activiteiten van het Kabinet;
- het voorbereiden van presentaties van de directeur, de gevolmachtigde minister en overige politieke en
   ambtelijke gezagsdragers en hen begeleiden/adviseren t.b.v. de uitvoering.

Verzorgt de publieksvoorlichting over diverse onderwerpen/aandachtsgebieden van Curaçao door:
- het opbouwen en onderhouden van een netwerk met maatschappelijke doelgroepen;
- het onderhouden van de vraagpatronen van het publiek, de inzet en effecten van de
  publieksvoorlichting bij de beeldvorming over het beleid en het functioneren van KGMC en de
  consequenties daarvan;
- het ontwikkelen van beleid met betrekking tot de publieksvoorlichting;
- het adviseren over de publieksvoorlichting-/communicatieaspecten van het beleid van KGMC;
- het afstemmen van publieksvoorlichtingsactiviteiten met betrokken organisaties;
- het zorgdragen voor het ontwikkelen en opstellen van communicatieplannen, 
  voorlichtingscampagnes en –materiaal;
- het voorbereiden en begeleiden van (grootschalige) voorlichtingsactiviteiten

Ontwikkelt en onderhoudt voorlichtingsmateriaal door:
- het beoordelen van het bestaande voorlichtingsmateriaal en het ontwikkelen van nieuw materiaal;
- het opstellen van concept voorlichtingsmateriaal in samenwerking met de medewerker voorlichting;
- het doen van voorstellen over de inhoud en vormgeving van de voorlichting;
- het coördineren van de (externe) productie van het voorlichtingsmateriaal en het bewaken van de
  kwaliteit ervan.

Competenties, Opleiding en Ervaring
Competenties op functieniveau:
- brede of gespecialiseerde kennis van het vakgebied;
- kennis van het toegewezen werkterrein en de relevante werkomgeving;
- inzicht in financieel-economische, technische, juridische en/of
  politiek-bestuurlijke aangelegenheden in bredere context dan alleen het eigen werkterrein;
- kennis van en vaardigheid in organiseren en adviseren;
- vaardigheid in het ontwikkelen van communicatieplannen, beleidsadviezen en andere
  beleidsdocumentatie op het gebied van communicatie;
- kennis van en vaardigheid in organiseren en adviseren;
- vaardigheid in het verstrekken van aanbevelingen, voorlichting en informatie;
- accuraat;
- zelfstandig;
- vaardigheid in mondelinge en schriftelijke communicatie.

Kerncompetenties:
- integriteit;
- klantgericht (intern en extern);
- vakkundig, professioneel, kwaliteit-gerichtheid;
- samenwerking, positieve attitude & collegialiteit;
- resultaatgericht.

Opleidingseisen en ervaring:
- HBO+/WO opleiding in (voor het KGMC en het werkveld) relevante richting;
- 2 jaar relevante werkervaring.

Geïnteresseerd?

Stuur je sollicitatiebrief met een recent c.v. uiterlijk 21 december 2018 naar het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao, t.a.v. personeelsfunctionaris mw. G. Smeulders: g.smeulders@kgmc.nl.