Directeur Dienst Openbare Scholen

Algemene informatie

Werkgever: Ministerie van OWCS
Locatie: Curaçao

Vereisten

Opleidingsniveau: wo

Ben jij innovatief?
Kan jij een inspirerende bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en groei van de Dienst Openbare Scholen?
Wil jij zorgdragen voor de modernisering van het onderwijssysteem?

Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport zet zich in voor het waarborgen van voorzieningen zodat alle inwoners van het Land Curaçao gelijke mogelijkheden hebben om zich ten volle te ontwikkelen. De Dienst Openbare Scholen (DOS) is een schoolbestuur dat ressorteert onder het Ministerie van OWCS en is daardoor een landsdienst die namens het bevoegde gezag, het Land Curaçao, als schoolbestuur optreedt voor alle openbare scholen van het Land Curaçao. Het schoolbestuur is het orgaan dat de verantwoordeljkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de Openbare Scholen en het onderwijs dat gegeven wordt. De overheid is op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie van Directeur Dienst Openbare Scholen.

Wij zoeken een directeur die:
- Een inspirerende bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling en groei van de
   DOS in de meest brede zin van het woord.
- Het integrale en doelmatige management van de Dienst op een stimulerende
   en inspirerende wijze realiseert.
- De openbare scholen kan transformeren naar moderne scholen
   rekening houdende met globalisering.
- In verband met de modernisering van de scholen zorg kan dragen dat zowel
   de voorschoolse als de naschoolse educatie binnen de scholen geïntegreerd wordt,
   zodat de kinderen meer ontwikkelingskansen krijgen.
- Algemene kennis van en inzicht in alle, op strategisch niveau relevante
   politiek-bestuurlijke, financieel-economische en technische aspecten
   van het aan de orde zijnde beleidsterrein.
- Kan bijdragen aan de ontwikkeling c.q. advisering over in te nemen standpunten 
   met betrekking tot strategische beleidsbeslissingen die de DOS betreffen.
- Toegankelijk, enthousiast, zichtbaar en besluitvaardig is.
- Kennis heeft van en affiniteit heeft met financiën, organisatie, ICT en beheer.
- Daadkrachtig en besluitvaardig is en prioriteiten en grenzen kan stellen.
- Goed op de hoogte is van actuele onderwijskundige inzichten en ontwikkelingen.
- Inzicht heeft in relevante wet- en regelgeving, beleids- en begrotingscyclus en bedrijfsvoering.

Kerncompetenties:
integriteit, klantgericht (interne en externe klanten), vakkundig, professioneel, kwaliteit gericht, samenwerking, positieve attitude, collegialiteit en resultaatgericht. 

Opleidingseisen en ervaring:
voltooide voor de functie relevante academische opleiding, tenminste 2 jaar relevante ervaring, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Papiaments, Nederlands en Engels.

Salariëring is, afhankelijk van kennis en ervaring, overeenkomstig het bezoldigingsbesluit 1998 (A.B. 1997 no. 314). artikel 3 in maximaal schaal 16.
Voorts zijn de gangbare rechtspositieregelingen van de overheid van Curaçao van toepassing.

Procedure:
kandidaten die voldoen aan de eisen van de bovengenoemde functie worden uitgenodigd om te solliciteren. Uw sollicitatiebrief, vergezeld van een Curriculum Vitae, kopieën van relevante diploma's en referenties dient u uiterlijk 26 februari 2021 per e-mail te richten aan de Secretaris Generaal.

Een psychologisch onderzoek en een assessment zullden deel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met mw.Milva Coster-Gijsbertha, HR-Accountmanager op telefoonnummer (+5999)4343700-711.

 

 

 

Informatie coronavirus lees meer