HAN Huntu werkt samen en ondersteunt Caribische studenten

Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao (KGMC) heeft afgelopen week officieel kennis genomen van het werk van HAN Huntu.

HAN Huntu werkt samen en ondersteunt Caribische studenten

Caribische studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) slaan de handen ineen om elkaar te helpen. Samen (Huntu) zetten ze hun beste beentje voor om elkaar te ondersteunen in de studievoortgang en hun welzijn als student in Nederland te verbeteren.

HAN Huntu maakte afgelopen week kennis met de drie kabinetten die de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten vertegenwoordigen in Nederland. Een medewerker van het KGMC gaf uitleg over het werk van het kabinet en wisselde van gedachten met de Caribische studenten en docenten van HAN. Zij kreeg de gelegenheid om de verhalen en ervaringen van de studenten aan te horen. Het bestuur van HAN Huntu gaf ook uitleg van hun werk en missie.

Naast de Caribische studenten en docenten van HAN, waren ook Nederlandse studenten die stage hebben gelopen op Curaçao aanwezig tijdens de bijeenkomst. Ook een mentor van de Stichting Studiefinanciering Curaçao woonde de bijeenkomst bij. HAN Huntu probeert op een breed niveau bewustwording te creëren over de positie van studenten met een Caribische achtergrond in Nederland. Daarom worden dus ook docenten en medewerkers van HAN nauw betrokken bij hun activiteiten.

De Curaçaose Shurmick Decaster studeert Business Communications en is tevens bestuurslid van HAN Huntu. Hij geeft aan dat Caribische studenten enorm baat hebben bij een community als HAN Huntu die hun goede voorlichting, informatie en coaching geeft. “Het is belangrijk om iemand te hebben die het proces al heeft meegemaakt en die andere studenten kan begeleiden door eenzelfde proces”, aldus Decaster.

Het KGMC prijst het werk van dat HAN Huntu doet ten behoeve van studenten uit Curaçao, Aruba, Bonaire, St. Maarten, St. Eustatius en Saba. Ook de naam van dit netwerk spreekt het KGMC enorm aan. De regering van Curaçao heeft ook het woord ‘huntu’ als motto. Want samen én door elkaar te helpen maken we vooruitgang. De doelstellingen van HAN Huntu wijzen erop dat zij dit ook nastreven.

12 april 2019