Inspecteur Geneesmiddelen

Algemene informatie

Werkgever: Inspectie voor de volksgezondheid
Locatie: Curaçao

De Inspectie voor de Volksgezondheid heeft als missie: het bevorderen van een kwalitatief hoog niveau en het beschermen van de volksgezondheid en de gezondheid van de burgers van Curaçao. Dit beoogt de Inspectie te bereiken door op een onafhankelijke, efficiënte en effectieve wijze toezicht uit te oefenen op de volksgezondheid en op zorgsystemen kwam en op de geleverde zorg en op de zorgproducten en hun toepassing, zowel op collectief als individueel niveau.
Voor de afdeling Inspectie Geneesmiddelen worden sollicitanten opgeroepen voor de vervulling van de functie: Inspecteur Geneesmiddelen.


Functie- inhoud

De Inspecteur Geneesmiddelen is belast met het toezicht op en de handhaving van wet- en regelgevingen op het gebied van de geneesmiddelenvoorziening en op dat gebied werkzaam zijnde beroepsbeoefenaren. De functionaris houdt ook toezicht op het wettelijk kader m.b.t. openbare gezondheid, verdovende middelen en chemische wapens. De Inspecteur Geneesmiddelen is ook belast met de opsporing van de bij wettelijke regelingen op het gebied van de volksgezondheid strafbaar gestelde feiten. Daarnaast is de Inspecteur Geneesmiddelen belast met advisering en het behandelen van vraagstukken op het gebied van de geneesmiddelen, narcotica en psychotrope stoffen en chemische wapens. De Inspecteur Geneesmiddelen geeft leiding aan de afdeling Inspectie Geneesmiddelen (IGM).

Functie- eisen

 • Integer;
 • Apotheker (met een op Curacao wettelijk erkend diploma)
   met praktische werken managementervaring van ten minste 3 jaar binnen het vakgebied.
   Ervaring binnen de overheid, het farmaceutische of gezondheidszorgveld is een pre;
 • Algemene kennis van de verschillende aspecten van geneesmiddelen en gezondheidsproducten;
 • Kennis van en inzicht in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en van kwaliteitsnormen op het gebied van geneesmiddelen en van de gezondheidszorg in het algemeen;
 • Analytisch vermogen en in staat tot oplossingsgericht strategisch afwegen;
 • Organiserend vermogen, omgevingsbewustzijn, oordeelsvorming;
 • Klant- en resultaatgericht;
 • Onbesproken gedrag;
 • Goede beheersing van het Nederlands, Papiamento en het Engels in woord en geschrift;
 • Goede communicatievaardigheden en voldoende assertiviteit;
 • Samenwerkingsgerichte houding naar collega's;
 •  Stressbestendig;
 • Bereidheid tot het volgen van aanvullende opleidingen en trainingen en het bijhouden van ontwikkelingen op het eigen vakgebied en gerelateerde aandachtsgebieden;
 • Kennis van en ervaring met adequaat leidinggeven.

Aanstelling
Inschaling vindt plaats in overeenstemming met het bezoldigingslandsbesluit uit 1998 in maximaal schaal 14. De feitelijke inschaling van een kandidaat zal mede afhankelijk zijn van zijn/haar relevante ervaring na het verkrijgen van het diploma. Verder zijn de rechtspositionele regelingen, die gelden de voor de overheidspersoneel, van toepassing.

Een psychologisch onderzoek en een assessment, alsook een referentieonderzoek kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Dit geldt ook voor het politiële antecedentenonderzoek.

Sollicitaties
Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een volledig curriculum vitae, dienen uiterlijk 1 maart 2021 gericht te worden aan de Inspectie voor de Volksgezondheid ter attentie van de Inspecteur-Generaal voor de Volksgezondheid a.i., Prof. dr. S. Keli, via e-mail onder vermelding van "Vacature Inspecteur Geneesmiddelen".

Voor nadere informatie over het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, waar de inspectie voor de volksgezondheid onderdeel van is,
zie: https://gobiernu.cw/nl/ministerionan/gezondheid-milieu-natuur/

Voor nadere informatie over de functie kunt u zich wenden tot de InspecteurGeneraal voor de Volksgezondheid a.i. via e-mail sirving.keli@gobiernu.cw of telefonisch (+5999-4669366).

 

 

Informatie coronavirus lees meer