IT Manager

Algemene informatie

Werkgever: Parket PG
Opleidingsniveau: wo

Per direct is de functie van IT Manager bij het Parket van de Procureur Generaal van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius & Saba vacant. De standplaats is Curaçao, maar van de kandidaat wordt verwacht dat deze indien nodig naar Sint Maarten en Caribisch Nederland reist.

Het Openbaar Ministerie in het Caribisch deel van het Koninkrijk
Het Caribisch deel van het Koninkrijk bestaat uit de autonome Landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de drie openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland). De Openbaar Ministeries zijn belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, zoals de opsporing en vervolging van strafbare feiten, en toezicht op de uitvoering (executie) van strafvonnissen in Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland. Het Openbaar Ministerie heeft een nadrukkelijke rol als het gaat over het primaire proces, de interne en externe kwaliteit en innovatie van de rechtshandhaving.

Bedrijfsvoering bestaat uit de onderdelen Facilitair, Finance, HRM/Opleidingen en IT. ICT is verantwoordelijk voor het leveren van een toekomst bestendige, betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur (netwerk, datacenter, werkplekken, technisch applicatiebeheer en telefonie). Daarmee vormt de ICT-infrastructuur een stabiele basis voor de informatievoorziening binnen de organisatie.

De functie
De werkzaamheden van de IT Manager worden uitgevoerd binnen het Parket PG ten behoeve van de gehele OM organisatie en binnen de justitiële keten.
Hierbij is de IT Manager onder andere belast met:
• het initiëren en het coördineren van het IT-beleid;
• de kaderstelling van de beleidsuitvoering;
• het deelnemen aan multidisciplinaire projecten en programma’s;
• het netwerken, de kwaliteit van samenwerkingsrelaties en de vertegenwoordiging van het OM;
• het leidinggeven aan de IT-afdeling.

Gevraagde competenties op een rij
Integer | professioneel | omgevingsgericht | transparant | zorgvuldig | managerial skills | organiseren | adviesvaardigheden | leidinggeven | innovatief | resultaatgericht | netwerken | samenwerking, positieve attitude & collegialiteit.

Overige vereisten
• academische opleiding aangevuld met meer dan 5 jaar ervaring
   aangevuld met kennis van privacywetgeving en datamanagement;
• aantoonbare ervaring met het oplossen van complexe informatievraagstukken
   en de inzet van moderne technologische oplossingen binnen het justitiële apparaat;
• brede theoretische kennis van (management)informatie, bedrijfskunde, business development en IT;
• inzicht in het primair proces van het OM en de justitiële keten
   en de ondersteunende systemen en IT-omgevingen;
• inzicht in de ontwikkelingen op het vakgebied en de koppeling met experimentele werkwijzen;
• vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van het IT-beleid, in het aansturen van
   multidisciplinaire projecten en programma’s en in mondelinge en schriftelijke communicatie.

De procedure
Ben je enthousiast om onze nieuwe collega te worden?
Solliciteer dan direct door je kandidatuur, inclusief C.V., vóór 3 maart 2021 per e-mail te richten aan het OM, t.a.v. de heer F. van Neerbos (HR Consulent).

Naast een aantal gesprekken kan een medische keuring, een assessment, een referentie-, een antecedenten- en/of een veiligheidsonderzoek deel uit maken van de selectieprocedure.

Wij bieden je een functie in een dynamische omgeving.
De bezoldiging, maximaal schaal 13, is afhankelijk van relevante kennis en ervaring, conform het Bezoldigingslandsbesluit 1998.

Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Voor meer informatie over de functie kan contact worden opgenomen met de heer G.A. Lijnes, directeur bedrijfsvoering (a.i.), via telefoonnummer +599 9 566 0002.

 

 

Informatie coronavirus lees meer