IT Specialist/Tactisch - Operationeel Analist A

Algemene informatie

Werkgever: Financial Intelligence Unit Curaçao
Locatie: Curaçao

Vereisten

Opleidingsniveau: HBO+/WO

De organisatie

Het Ministerie van Financiën stimuleert een effectief en evenwichtig beleid op het gebied van financiën, belastingen en de douane om de publieke middelen verantwoordelijk, efficiënt en rechtvaardig aan te werven en te besteden, en om controle uit te oefenen op budgettaire zaken. Onder de Minister van Financiën ressorteert de Financial Intelligence Unit Curaçao of FIU Curaçao (voorheen: het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties of MOT). FIU Curaçao is onder meer belast met het verzamelen, registreren en analyseren van gegevens en met het verrichten van onderzoek ter voorkoming en opsporing van witwassen van geld en het financieren van terrorisme. Daarnaast is FIU Curaçao belast met het toezicht op niet-financiële dienstverleners (DNFBP’s).
Ten behoeve van de Afdeling Analyse van voornoemde organisatie is het Ministerie op zoek naar kandidaten voor de functie IT Specialist / Tactisch - Operationeel Analist A, schaal 11. 

De functie

Als IT-Specialist/tactisch-operationeel analist bent u verantwoordelijk, in teamverband, voor het optimaal functioneren van de geautomatiseerde informatiesystemen van de FIU, het begeleiden van gebruikers en voor applicatie- en gegevensbeheer, IT-security en IT-beleidsontwikkeling. Verder bent u als analist belast met het verrichten van onderzoek en met het registreren en analyseren van meldingen van ongebruikelijke transacties. U signaleert trends en onregelmatigheden en u stelt onderzoeksrapportages op onder meer ten behoeve van opsporingsinstanties. U neemt deel aan projectgroepen en u rapporteert aan het Hoofd van FIU Curaçao.

Uw profiel

U heeft minimaal een relevante afgeronde HBO+ / WO opleiding of vergelijkbaar werk- en denkniveau in de richting van IT en minimaal 1 jaar relevante werkervaring. U heeft kennis van beleidsontwikkeling op gebied van IT, IT beheer, IT-infrastructuur en IT-security. U heeft hands-on ervaring met IT/netwerkbeheer en -onderhoud, applicatie- en gegevensbeheer en IT/netwerksecurity. U bent daarnaast vaardig in het signaleren en analyseren van trends en verbanden. Verder beschikt u over uitstekende probleemoplossende en adviesvaardigheden. U bent een team speler, stressbestendig, integer en van onbesproken gedrag. U beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend, zowel in woord als in geschrift. Beheersing van Papiaments en Spaans strekken tot aanbeveling.

Speelruimte

U bent verantwoording schuldig aan het Hoofd van de FIU voor wat betreft de inhoud en bruikbaarheid van analyses en adviezen (inclusief afstemming hiervan) en bijdragen aan programma’s en projecten. Relevante wet- en regelgeving en beleidslijnen zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden van belang. U neemt beslissingen over de inhoud van en bij het formuleren van adviezen en rapporten en bij het (doen) toepassen van uitvoeringsregelingen en beleid.

Contacten

Intern:
Met collega’s (binnen het eigen ministerie en overheidsbreed) over verzoeken en projecten, en gerelateerde aangelegenheden om informatie uit te wisselen, om af te stemmen, om te adviseren en om ideeën uit te dragen.

Extern:
Met vakgenoten om informatie uit te wisselen en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen. Met collega’s van andere FIU’s in het buitenland om informatie te verzoeken en/of uit te wisselen, om uitkomsten van onderzoek te delen om te adviseren en om af te stemmen. Met ketenpartners, meldplichtige instellingen en andere stakeholders over werkzaamheden, om informatie te verzoeken en/of uit te wisselen, om uitkomsten van onderzoek te delen, om te adviseren en om af te stemmen. Hierbij kan er sprake zijn van belangentegenstelling.

Informatie/procedure

Voor nadere informatie over de organisatie en/of de functies kunt u contact opnemen met mw. A. Kemna, Hoofd FIU Curaçao, op tel. nr. (5999)4626588.

Informatie over de organisatie vindt u ook op de website: www.fiucuracao.cw.

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging en herkent u zich in de functie, dan wordt u uitgenodigd om te solliciteren.
Uw brief vergezeld van een Curriculum Vitae en uw diploma’s dient u vóór 8 december 2018 per e-mail te verzenden.

Een assessment alsook een referentieonderzoek en een medische keuring kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Een screening volgens het Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken (P.B. 2014, no. 21) is een verplicht onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.