Juridisch Bestuursadviseur Raad van Advies

Algemene informatie

Werkgever: Raad van Advies St. Maarten
Locatie: St. Maarten

Vereisten

Opleidingsniveau: wo

De Raad van Advies, een Hoog College van Staat, is het laatste adviesorgaan van de Regering van Sint Maarten, met name voor wat betreft wetgeving. De Raad van Advies (RvA) wordt onder meer gehoord over alle ontwerpen van landsverordeningen en van landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, alsmede omtrent voorstellen van Rijkswetten en van algemene maatregelen van Rijksbestuur.
De RvA nodig kandidaten uit te stolliciteren naar de functie van Juridisch Bestuursadviseur Raad van Advies.

Hoofdtaken:
De adviseur verricht wetenschappelijk onderzoek op juridisch en bestuurlijk werkveld. In de adviezen over ontwerpen van wet- en regelgeving wordt aandacht geschonken aan onder meer de kwaliteit van wet- en regelgeving. Hierbij wordt gekeken naar de juridische, beleidsmatige en wetstechnische aspecten.

 

Functie-eisen:
• Een afgeronde opleiding in de rechtswetenschappen op WO-niveau;
• Minstens drie jaar ervaring in een beleidsadviserende functie;
• Vaardigheid in het doen van onderzoek, het rapporteren van onderzoeksresultaten
   en het opstellen van adviezen;
• Affiniteit met wetgeving en kennis van de wetgevingstechniek;
• Inzicht in de bestuurlijke en maatschappelijke context van het functioneren van de Raad;
• Kennis van nationale en internationale regelgeving;
• Hoge graad van integriteit en discretie;
• Bezit van de Nederlandse nationaliteit.

 

Arbeidsvoorwaarden:
Bezoldiging conform schaal 13 van het Bezoldigingsregeling Ambtenaren.
De overige rechtspositionele regelingen voor het overheidspersoneel in dienst van het Land Sint Maarten, waaronder gedeeltelijke vergoeding van de kosten voor overtocht bij het woonachtig zijn in het buitenland, zijn van toepassing; opleidingen en trainingen.

Gegadigden die denken te voldoen aan de functie-eisen kunnen hun sollicitatiebrief vergezeld van een curriculum vitae en fotokopieën van behaalde diploma’s (incl. cijferlijsten) richten aan: de heer mr. A.G. Baly, Secretaris Raad van Advies, via e-mail.

Ook voor nadere informatie over de functie en het volledige functieprofiel kunt u contact opnemen met de heer mr. A.G. Baly, telefoonnummer +1 (721) 542 0953.

Een psychologische test en/of een opdracht kan/kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.

 

 

Informatie coronavirus lees meer