manager administratie en ondersteuning

Algemene informatie

Werkgever: Parket in Eerste Aanleg Curaçao
Locatie: Curaçao

Vereisten

Opleidingsniveau: HBO+

Per direct is de functie van manager administratie en ondersteuning bij het parket in eerste aanleg Curaçao vacant.

Het Openbaar Ministerie in het Caribisch deel van het Koninkrijk
Het Caribisch deel van het Koninkrijk bestaat uit de autonome Landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de drie openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland). De Openbaar Ministeries (OM Carib) zijn belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, zoals de opsporing en vervolging van strafbare feiten, en toezicht op de uitvoering (executie) van strafvonnissen in Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland. Het Openbaar Ministerie heeft een nadrukkelijke rol als het gaat over het primaire proces, de interne en externe kwaliteit en innovatie van de rechtshandhaving.

Het parket in eerste aanleg heeft als voornaamste taken het leidinggeven aan opsporing, het nemen van vervolgingsbeslissingen, het afdoen van zaken op zitting, het uitvoering geven aan executie van gerechtelijke beslissingen, slachtofferzorg en uitvoering geven aan rechtshulpverzoeken, het behandelen van Rijksrecherchezaken, het organiseren van zicht op de behandeling aangiften, het rapporteren van gevoelige zaken aan de procureur-generaal en het deelnemen en bevorderen van justitiële overleggremia.


De functie
Als manager administratie en ondersteuning vervul je een spilfunctie binnen het parket in eerste aanleg en geef je leiding aan de unit administratie en ondersteuning. Je bent een bruggenbouwer en zorgt voor draagvlak. Dit doe je onder meer door:
• het benutten van kansen van automatisering en digitalisering ten behoeve van de organisatiedoelen;
• het sturen op vernieuwing en verbetering van werkprocessen, producten en diensten;
• het bewaken van de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden, het tijdig signaleren en
  oplossen van (dreigende) knelpunten en waar nodig maatregelen nemen ter bijsturing;
• het adviseren van de parketleiding door participatie in het managementteam van
   het parket in eerste aanleg en adviseren van de hoofdofficier van justitie over
   uitvoeringsbeleid op financieel-administratief en facilitair gebied.

Daarnaast verricht je diverse werkzaamheden in het kader van de planning en control cyclus. Dit doe je onder andere door het afstemmen van de bedrijfsprocessen en interne organisatie op veranderingen in de strategie of prioriteitsstelling, het vertalen van de visie van de organisatie in operationele doelen en het sturen op de realisatie van de doelen (regievoering). Ook stel je conceptbegrotingen op.


Gevraagde competenties op een rij

Organisatiesensitiviteit en omgevingsgerichtheid | improvisatievermogen | flexibel | resultaatgericht kunnen samenwerken | besluitvaardigheid | integriteit | communicatief vaardig | bestuur sensitiviteit | aansturen organisatie en medewerkers


Overige vereisten
• HBO+/academisch werk- en denkniveau aangevuld met aantoonbare managementkwaliteiten;
• aantoonbaar succesvol in het leiden van een team / organisatieonderdeel;
• vijf jaar relevante werkervaring;
• ervaring in het opereren in politiek-bestuurlijke omgeving;
• gedegen financiële kennis en ervaring;
• goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
   in het Nederlands, Papiaments en Engels.


De procedure
Ben je enthousiast om onze nieuwe collega te worden? Solliciteer dan direct door je kandidatuur, inclusief C.V., vóór 16 juni 2021 per email te richten aan het OM, t.a.v. de heer F. van Neerbos (HR Consulent).

Naast een aantal gesprekken kan een medische keuring, een assessment, een referentie-, een antecedenten- en/of een veiligheidsonderzoek deel uit maken van de selectieprocedure.

Wij bieden je een functie in een dynamische omgeving.
De bezoldiging, maximaal schaal 12, is afhankelijk van relevante kennis en ervaring, conform het Bezoldigingslandsbesluit 1998.

Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Informatie
Voor meer informatie over de functie kan contact worden opgenomen met de heer G. Schoop, plv. Hoofdofficier van Justitie, of met mevrouw A. Scharbaai, manager administratie en ondersteuning, via telefoonnummer (+599) 9 434 21 00

 

 

Informatie coronavirus lees meer