Officier van Justitie O.M.

Algemene informatie

Werkgever: Openbaar Ministerie
Location: Sint Maarten

Het Openbaar Ministerie (OM) van Curacao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij de wet vastgestelde taken, zoals de opsporing en vervolging van strafbare feiten en toezicht op de uitvoering (executie) van strafvonnissen. De strafrechtshandhaving op Sint Maarten wordt uitgevoerd onder leiding van de hoofdofficier van justitie en onder verantwoordelijkheid van de met Curaçao en Bonaire, Sint Eustatius en Saba gedeelde procureurgeneraal en natuurlijk de minister van justitie van Sint Maarten. Het parket, bestaande uit 20 professionals uiteenlopend van administratief juridisch medewerkers tot officieren van justitie, is een dynamische en gedreven organisatie die zich inzet om de criminaliteit in al zijn verschijningsvormen te bestrijden. De ambitie van het Parket in Eerste Aanleg is om een effectieve bijdrage te leveren aan een veilige en rechtvaardige samenleving en het bieden van stevige waarborgen voor een integere democratische rechtstaat. Er zal met de nodige innovatie en in samenwerking met diverse ketenpartners verder worden gebouwd aan de rechtshandhaving die reeds jaren onder druk staat.
Het parket in eerste aanleg van Sint Maarten is per direct op zoek naar een: OFFICIER VAN JUSTITIE.

De functie
In je primaire taak als officier van justitie zal je samen met de andere officieren belast worden met onderzoeken die een breed scala betreffen en uiteen lopen van veel voorkomende tot zware (grensoverschrijdende) criminaliteit. In een periode van drie jaar draag je jouw steentje bij in het vormgeven van een integrale aanpak vanuit een netwerk van (sociaal-maatschappelijke) partners die allen betrokken zijn op de veiligheidsproblemen op Sint Maarten. Je zal gaan investeren in de samenwerking met collega’s binnen het Koninkrijk en zusterorganisaties in het Franse deel van Sint Maarten, de Verenigde Staten en andere omringende (ei)landen. Het actief informatie met elkaar delen en het opbouwen van een vertrouwensrelatie met deze (internationale) collega’s helpt om uitvoering te geven aan internationale rechtshulp in het kader van strafrechtelijke onderzoeken. Voorts zal jij je kennis en ervaring met collega’s delen en je onder andere inzetten voor het verder professionaliseren van de organisatie en verdergaande communicatie met de samenleving.

Het profiel
Het werken binnen een parket dat weer onderdeel uitmaakt van een justitiële en bestuurlijke keten, is een zeer bijzondere, uitdagende en boeiende ervaring. Voor jou liggen er dan ook ontwikkelkansen op zowel professioneel als op persoonlijk gebied. De organisatie, de keten en de samenleving van Sint Maarten vereisen een officier die van nature een teamplayer is, met ruime ervaring in de algemene praktijk. Je bent in staat om complexe vraagstukken die zich voordoen in het veld van de criminele inlichtingen te beoordelen en daarover lastige risicoafwegingen te maken. Daarnaast vraagt het werken enerzijds in een ‘geïsoleerde’ taakveld, anderzijds in een internationale omgeving van rechtshulp, dat je beschikt over goede contactuele vaardigheden en een grote organisatie- en omgevingssensitiviteit.

Naast eigenaarschap, visie, ondernemerschap en onafhankelijkheid moet je tevens in staat zijn om de ontwikkelingen in politieke en maatschappelijke opvattingen over de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, richtinggevend te beïnvloeden naar consistent, zichtbaar, toetsbaar en herkenbaar optreden. Door de kleinschaligheid van en een nauwe vervlechting met de gemeenschap ben je gericht op een intensieve samenwerking met collega’s en ketenpartners, resultaatgericht, collegiaal en besluitvaardig. Je kan goed luisteren en toont doorzettingsvermogen. Tevens vergt de cultuur op het eiland nadrukkelijk flexibiliteit en aanpassings- en inlevingsvermogen. Omdat het OM op Sint Maarten onder relatief hoge druk van de media en politiek staat is het afbreukrisico behoorlijk en wordt dus een groot beroep gedaan op je stressbestendigheid en omgevingsbewust-zijn. Je leeft en werkt in een ‘glazen huis’.

Je bent je ervan bewust dat bij een buitenlandervaring je uit jouw comfort zone zal moeten treden. Dat vergt lef en doorzettingsvermogen. Je dient open te staan voor andere culturen en je zult jezelf goed moeten kunnen redden in een nieuwe omgeving. Met andere woorden: er zal een sterk beroep worden gedaan op je zelfredzaamheid. Persoonlijk belang wijkt voor het groepsbelang en om die reden wil je met deze buitenlandervaring het land Sint Maarten helpen met het bestrijden van de criminaliteit. En tot slot: een goede (mondelinge) beheersing van de Engelse taal is een absoluut vereiste.

Selectie en aanbod
Naast een aantal gesprekken maken een referentie-en antecedentenonderzoek en medische keuring deel uit van de procedure evenals een klik-gesprek met de procureur-generaal. Tevens zal de Minister van Justitie van Sint Maarten moeten instemmen met de benoeming.

Reageren
Stuur je brief met CV naar het OM, t.a.v. mevrouw C. Rojer, hoofd HR.

Voor nadere informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met mevrouw Mirjam Mol, hoofdofficier van justitie, via e-mailadres mirjam.mol@OMCarib.org of bel +1721 54 222 43.

Je wordt vriendelijk verzocht - gelet op de voortgang van de procedure – jouw telefoonnummer en (privé) e-mailadres in jouw sollicitatiebrief op te nemen.