Officier van Justitie Parket in 1e Aanleg BES

Algemene informatie

Werkgever: Parket BES
Locatie: Bonaire

Het Openbaar Ministerie in het Caribisch deel van het Koninkrijk Het Caribisch deel van het Koninkrijk bestaat uit de autonome Landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de drie openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland). De Openbaar Ministeries zijn belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, zoals de opsporing en vervolging van strafbare feiten, en toezicht op de uitvoering (executie) van strafvonnissen in Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland. Het Openbaar Ministerie heeft een nadrukkelijke rol als het gaat over het primaire proces, de interne en externe kwaliteit en innovatie van de rechtshandhaving. Zie ook: Rijkswet openbare ministeries

Het Parket
De strafrechtshandhaving in Caribisch Nederland wordt uitgevoerd door het Parket in Eerste Aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Parket BES). Het Parket BES is geen onderdeel van het Openbaar Ministerie in Nederland, maar valt onder de verantwoordelijkheid van de Procureur-generaal van het Openbaar Ministerie van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius & Saba (‘OM Carib’). De Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid is eindverantwoordelijk voor het op de BES eilanden gevoerde beleid en de uitoefening van taken. Zie voor verdere informatie over de werkomgeving het Veiligheidsbeeld OM BES 2018.

In het eerste kwartaal van 2021 komt de functie van Officier van Justitie bij het Parket in Eerste Aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba vacant. De standplaats is Bonaire, maar het is mogelijk dat de kandidaat af en toe naar Sint Eustatius en Saba reist.


De Officier van Justitie
Voor de drie eilanden en primair vanuit en op standplaats Bonaire ben je belast met het doen van onderzoeken en zittingen. De BES-criminaliteit bestaat voornamelijk uit ZSM- en ZSM+-zaken. Daarnaast is er regelmatig sprake van zware/zwaardere delicten, al dan niet in de vorm van projectmatige onderzoeken Ervaring met deze onderwerpen is een pre. Als BES-officier van justitie doe je namelijk al deze soorten zaken. Daarnaast wordt van je verwacht dat je een rol kunt spelen in de professionalisering van de politie. Hierbij gaat het om diverse werkprocessen, zowel gericht op opsporing als vervolging. Ook ben je bereid om je actief in te zetten bij projecten (bijv. het invoeren van een ZSM-achtig proces en GTPA-aanpak).

Het parket BES zoekt een Officier van Justitie, het liefst met een Caribische achtergrond en enkele jaren ZSM- ervaring zijn een pre. Kandidaten met een Caribische achtergrond dienen er rekening mee te houden dat er op termijn sprake zal zijn van roulatie tussen en met de Caribische parketten en in het kader van verdere loopbaanontwikkeling kan plaatsing bij het Nederlandse Openbaar Ministerie aan de orde zijn. Kandidaten met een Europees Nederlandse achtergrond worden in principe voor 3 jaar aangesteld en keren dan terug naar het Nederlandse Openbaar Ministerie.

De functie biedt je veel ontwikkelingskansen op zowel professioneel als op persoonlijk gebied en het werken in de justitiële en bestuurlijke keten in Caribisch Nederland is een bijzondere, uitdagende en boeiende ervaring.


Gevraagde competenties op een rij
Integer, onafhankelijk en vervult consequent een voorbeeldrol | teamplayer | creatief | besluitvaardig | organisatietalent | bestuurlijk sensitief | delegerend vermogen | omgevingsbewust | besluitvaardig.


Overige vereisten
• Voldoet aan de wettelijke eisen om tot lid Openbaar Ministerie in het Caribisch gebied te worden benoemd;
• Beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed en heeft interesse om Papiaments te leren;
• Beschikken over voldoende ervaring met zware/zwaardere strafzaken.


De procedure
Kandidaten die interesse hebben voor deze functie kunnen hun kandidatuur, inclusief C.V., uiterlijk 29 januari 2021 per e-mail indienen bij de afdeling HRM van het Openbaar Ministerie t.a.v. de heer F. van Neerbos.
De sollicitatiegesprekken worden gevoerd met een afvaardiging van het OM Carib en van het Parket BES.

Daarnaast kunnen een medische keuring, assessment en referentieonderzoek deel uitmaken van de selectieprocedure.

Informatie
Voor meer informatie over de functie kan contact worden opgenomen met mevrouw Marian Veneberg, wnd. Hoofdofficier van Justitie via telefoonnummer (+599) 717-0113 en marian.veneberg@omcarib.org

 

 

Informatie coronavirus lees meer