Patholoog, Arts Microbioloog of Klinisch Chemicus

Algemene informatie

Werkgever: Analytisch Diagnostisch Centrum
Locatie: Curaçao

Het Analytisch Diagnostisch Centrum N.V. (ADC), is het toonaangevende analytische en diagnostische medische laboratorium van Curaçao. Het ADC biedt patiëntgebonden en niet-humane onderzoeken op het gebied van:

  • Klinische en poliklinische patiëntenzorg
  • Microbiologisch onderzoek
  • Toxicologisch waren- en geneesmiddelenonderzoek
  • Epidemiologisch onderzoek
  • Pathologisch onderzoek
  • Justitieel onderzoek
  • Wetenschappelijk onderzoek

De diverse onderzoeken worden verricht op aanvraag van artsen, specialisten, ziekenhuizen, andere laboratoria, de overheid, het Openbaar Ministerie, eilandelijke overheden, bedrijven en particulieren.
Het ADC verbetert continu haar diensten en haar dienstverlening. Aan de hand van eigen protocollen en interne audits, gekoppeld aan externe controles door internationaal erkende instellingen, wordt de kwaliteit gemonitoord en gewaarborgd van alle processen en contacten.
Als waakhond van de lokale volksgezondheid, speelt het ADC snel in op het verschijnen en het verspreiden van ziektes of ontwikkelingen die de gezondheid van de bevolking in gevaar zouden kunnen brengen. Op basis van prospectieve risico-analyse licht het ADC relevante (overheids)instanties wanneer nodig direct in, om preventieve zorg te bevorderen.
Betrokkenheid met het welzijn van de lokale bevolking, motiveert het ADC om méér te zijn dan het toonaangevende nationaal laboratorium dat het is. Het ADC deelt ook graag haar expertise met diverse bevolkingsgroepen. Het kan gaan om, onder andere: educatieve sessies voor huisartsen, banenmarkten voor scholieren, stageplekken voor toekomstige laboratoriumtechnici, lezingen voor ouderen, schenkingen aan andere zorgactoren, enzovoort.
Speciale aandacht krijgen kinderen, want het ADC beziet hen als de vormers van de toekomst. Regelmatig organiseert of ondersteunt het ADC activiteiten die nuttig zijn voor kinderen.


Ben je een Medisch Specialist in het laboratorium?

Dan willen we graag kenis met je maken!


Ben je nu werkzaam als Patholoog, Arts Microbioloog of Klinisch Chemicus? Dan willen we graag kennis met je maken. ADC heeft met interval vacatures voor deze functies of specialisten als waarnemers.

Als je geinteresseerd bent om in de toekomst of tijdelijk of permanent in het zonnige Caribbean te werken en wonen, geef je dan op.

Email je gegevens onder vermelding van ‘interesse’ en dan nemen we contact met je op.
We bieden een uitdagende werkplek met marktconforme arbeidsvoorwaarden.