Rijbewijs

Heeft u een Curaçaos rijbewijs en heeft u hulp nodig bij dat document? Dan kunnen wij u bij onderstaande situaties helpen:

U heeft een geldig Curaçaos rijbewijs en u gaat zich vestigen in Nederland.

Wissel uw huidige geldige rijbewijs zo snel mogelijk om voor een geldig Nederlands rijbewijs. Dat doet u bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Uw Curaçaose rijbewijs is in Nederland geldig tot 185 dagen na uw inschrijving bij een Nederlandse gemeente. Kijk voor meer informatie op www.rijbewijs.nl en www.rdw.nl.

U heeft een geldig Curaçaos rijbewijs, u bent dit kwijt (verloren of gestolen) en u bevindt zich nu op Curaçao.

U moet een duplicaat van uw rijbewijs aanvragen bij het Bureau Examen en Afgifte Rijbewijzen op Curaçao.

U heeft een geldig Curaçaos rijbewijs, u bent dit kwijt (verloren of gestolen) en u bent nu gevestigd in Nederland.

U kunt uw aanvraag samen met de volgende documenten bij de afdeling AJZ van het Curaçaohuis indienen:

  • Een proces verbaal afgegeven door de politie.
  • Een kopie van uw geldige paspoort.
  • Een schriftelijk verzoek gericht aan het Curaçaohuis voor de bemiddeling. U moet hierin een contactpersoon op Curaçao machtigen om voor u het duplicaat in ontvangst te mogen nemen. In het schriftelijk verzoek vermeldt u de contactgegevens, achternaam, volledige voornamen, adres en telefoonnummer van de gemachtigde.

De door u gemachtigde contactpersoon moet de kosten (ca. ANG 95,-) ter plaatse op Curaçao voldoen. Hij of zij moet zich uiteraard kunnen legitimeren.

U heeft een rijbewijs dat is afgegeven op Curaçao en dit rijbewijs is verlopen

Een Curaçaos rijbewijs kan worden verlengd binnen één jaar na de verloopdatum. Het is niet mogelijk om uw rijbewijs te laten verlengen via het Curaçaohuis. Alle aanvragen voor verlenging moeten op Curaçao plaatsvinden. Is uw rijbewijs meer dan één jaar verlopen, dan kunt u pas na het nemen van een rijproef op Curaçao- binnen drie jaar na afloopdatum- uw rijbewijs verlengen. Voor afname van de rijproef is het onderstaande nodig:

  • Het verlopen rijbewijs.
  • Bij verlies/diefstal het proces verbaal afgegeven door de politie.
  • Een geldig paspoort.
  • Een doktersverklaring (geldig maximaal 2 maanden na ondertekening). Een niet-ondertekende verklaring kunt u verkrijgen bij het Belastingkantoor aan de Regentesselaan te Curaçao. Deze kunt u vervolgens laten ondertekenen door een arts. Er zijn kosten verbonden aan verkrijging van de verklaring én ondertekening door de arts.
  • De totale kosten van een rijbewijs bedragen circa ANG 95,-.
Informatie coronavirus lees meer