Secretaris Generaal

Algemene informatie

Werkgever: Ministerie van OWCS
Locatie: Curaçao

Vereisten

Opleidingsniveau: wo

Ben jij een krachtige leider die kennis heeft van onderwijs, wetenschap, cultuur en sport?
Kan jij als een belangrijke schakel spelen tussen bestuurlijke en onderwijsbelangen?
Ben jij in staat effectieve en duurzame samenwerkingsrelaties aan te gaan?

Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) staat voor een uitdagende taak. Nu meer dan ooit met visie en energie een vernieuwende onderwijsomgeving creëeren waarin iedere inwoner van Curaçao de kans krijgt om zich vakkundig en persoonlijk te ontwikkelen. Dit proces vereist krachtig leiderschap.

Het Ministerie van OWCS zoekt een krachtige leider die kennis heeft van de beleidsdomeinen: "Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport". Deze leider zal een integraal manager van het Ministerie OWCS zijn die een krachtige schakel vormt tussen bestuurlijke - en onderwijsbelangen. Hij/zij heeft het gevoel voor het leggen van effectieve en duurzame samenwerkingsrelaties en kijkt over de bestaande muren heen. Weet deze muren waar nodig af te breken met aantoonbare kennis van zaken met oog voor zowel de beleidsmatige als de bedrijfsmatige belangen. De Secretaris-Generaal begeleidt en bewaakt het begrotingsproces van het Ministerie. De overheid is op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie van Secretaris-Generaal.

Beleidsdomeinen
Onderwijs:
Het realiseren van beleid waarin alle onderwijssoorten optimaal zijn ingericht en waarin sprake is van een optimale doorstroom van leerlingen.
Het bevorderen van digitale processen zodat het onderwijs in alle omstandigheden plaats kan vinden.

Wetenschap:
Het realiseren van een onderzoeksklimaat dat uitnodigt tot goede wetenschapsbeoefening, beginnend in het basisonderwijs (teach them young) tot het maken van verbindingen met internationale wetenschappelijke instellingen.

Cultuur:
Het verder ontwikkelen van het cultureel bewustzijn en actieve culturele participatie van alle Curaçaoëren, zodat zij zich evenwichtig kunnen ontwikkelen. Daarmee geeft dat ook een impuls aan natievorming en aan het bij elkaar brengen van de verschillende identiteiten.

Sport:
Het realiseren van een breed aanbod aan sportvoorzieningen en het vergroten van het besef van het belang van sport en bewegen binnen onze samenleving.

 

Kerncompetenties:
voltooide voor de functie relevante academische opleiding; tenminse 3 jaar relevante ervaring in een eindverantwoordelijke managementpositie; uitstekende mondelingen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Papiaments, Nederlands en Engels.

Salariëring is afhankelijk van kennis en ervaring, overeenkomstig het bezoldigingsbesluit 1998 (A.B. 1997 no. 314), artikel 3 in maximaal schaal 18. 

Voorts zijn de gangbare rechtspositieregelingen van de overheid van Curaçao van toepassing. 


Procedure: 
kandidaten die voldoen aan de eisen van de functie, worden uitgenodigd om te solliciteren.
Uw sollicitatiebrief, vergezeld van een Curriculum Vitae, kopieën van relevante diploma's en referenties dient u uiterlijk 26 februari 2021 per e-mail te richten aan de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, dhr. Steven Martina.

Een psychologisch onderzoek en een assessment zullen deel uitmaken van de selectieprocedure. 

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met mw. Milva Coster-Gijsbertha, HR Accountmanager op telefoonnr. (+5999)4343700-711

 

 

Informatie coronavirus lees meer