senior juridisch medewerker AG Sint Maarten (tevens IRC-secretaris)

Algemene informatie

Werkgever: Openbaar Ministerie
Locatie: St. Maarten

Vereisten

Opleidingsniveau: wo

Het Openbaar Ministerie (OM) in het Caribisch gebied bestaat uit de parketten Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij de wet vastgestelde taken op deze eilanden, zoals de opsporing en vervolging van strafbare feiten en het toezicht op de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen. Aan het hoofd van het OM staat de procureur-generaal (PG). De organisatie van het Parket van de PG, met een vestiging op Curaçao en een op Sint Maarten, bestaat uit een aantal afdelingen waaronder het Bureau van de Advocaat-Generaal (bureau AG). Het bureau AG draagt zorg voor de behandeling van appelzaken (hoger beroep) bij het Hof. Tevens is het bureau AG, in samenspraak met de hoofdofficieren, belast met de ontwikkeling van kennis en kwaliteit bij de eerste lijn parketten en het Parket PG.
Daarnaast fungeert de vestiging Sint Maarten als Internationaal Rechtshulp Centrum (IRC) van en voor het OM van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het IRC is belast met het waarborgen van de kwaliteit, de registratie als ook het bewaken van de voortgang van inkomende en uitgaande rechtshulpverzoeken.

Voor het bureau AG vestiging Sint Maarten zijn wij per direct op zoek naar een senior juridisch medewerker AG Sint Maarten (tevens IRC-secretaris).

Jouw bijdrage
Als senior juridisch medewerker AG bereid je strafzaken voor ter behandeling in hoger beroep en in de raadkamer. Zo analyseer je en bereid je raadkamer- en strafzaken voor op juridische merites in tweede instantie en ook voorlopige hechtenis, klachten over niet-vervolging, bezwaarschriften tegen dagvaardingen, bezwaarschriften betreffende voorwaardelijke invrijheidstellingen, toetsingsprocedure levenslang gestraften, verzoeken om schadevergoeding en strafrechtelijke kortgedingen. Je concipieert het requisitoir van de advocaat-generaal voor een onderbouwde standpuntinname tijdens het onderzoek ter terechtzitting en raadkamerzittingen in hoger beroep. Ook begeleid en toets je de administratief juridische, logistieke en organisatorische voorbereiding en nazorg van de appelbehandeling, resumeer je de feiten, de onderzoeksresultaten en het zaaksverloop en verstrek je informatie van inhoudelijke en procedurele aard aan danwel het corresponderen met belanghebbenden over in behandeling zijnde zaken.

Tevens voer je juridisch specialistische (advies)werkzaamheden uit door o.a. het opstellen van specialistische adviezen, conclusies naar aanleiding van bezwaren in het kader van de voorwaardelijke invrijheidstelling en naar aanleiding van andere vraagstukken inzake de executie van strafvonnissen e.o. in het kader van het vreemdelingenrecht (LTU) en naar aanleiding van (LAR)bezwaarschriftprocedures tegen de uitzetting van vreemdelingen. En ook het bijdragen aan het OM-standpunt in zaken over de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap, bijdragen en adviseren bij een civiele enquête zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek en het deelnemen aan het het ‘gevoelige zaken’-overleg betreffende kritieke onderzoeken en zaken met een hoog afbreukrisico. Tevens stel je adviezen op naar aanleiding van gratieverzoeken.

Ook lever je een bijdrage aan de kennis- en kwaliteitsbevordering binnen (en buiten) het OM. 

Een ander belangrijk onderdeel van je werkzaamheden vindt plaats binnen het IRC Carib waarvoor je samen met de AG verantwoordelijk bent. Dit betekent registratie en overzicht houden op alle inkomende en uitgaande rechtshulp van Curacao, BES en Sint Maarten alsook intensief contact met de autoriteiten van andere landen en het kabinet van de Gouverneur. Tevens ben je samen met de AG verantwoordelijk voor het uitzetten en monitoren van alle inkomende verzoeken voor het land Sint Maarten.

 

Jouw profiel
Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau op basis van een afgeronde wo rechtenstudie met relevante werkervaring en heb je gedegen kennis van het straf- en procesrecht, zowel nationaal als Nederlands en Europees. Je hebt diepgaande theoretische kennis - al dan niet verkregen middels on-the-job training en permanente educatie met betrekking tot juridische aspecten, het bijhouden van literatuur en jurisprudentie en het volgen van ontwikkelingen - op het gebied van strafzaken en internationale rechtshulp - van het vakgebied, waarbij inzicht is vereist in complexe juridische, sociale, internationale en organisatorische aangelegenheden in een bredere context dan allen het eigen werkterrein. Kortgezegd een multidisciplinaire oriëntatie en inzicht in de maatschappelijke en economische context van de rechtspraak.

Daarnaast heb je inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere werkterreinen afspelen, waarbij een multidisciplinaire oriëntatie wordt verlangd. Je bent vaardig in het analyseren en adviseren over complexe e.o. gevoelige zaken, in het individueel en in teamverband tot stand brengen van resultaten alsmede zaken op communicatief gebied te beargumenteren, te adviseren en standpunten toe te lichten.

Tevens ben je in staat om je in een complex krachtenveld staande te houden, rekening houdend met de verschillende belangen en in verbinding met de interne als externe ketenpartners. Competenties als stressbestendig, proactief, zelfstandig, daadkrachtig, resultaatgericht en praktisch ingesteld zijn jou niet onbekend. Tevens beschikt je over een uitstekende oordeelsvorming c.q. probleem analyserend vermogen. Ook ben je sociaal, flexibel en beschik je over uitstekende schriftelijke als mondelinge vaardigheden zowel in het Engels als in het Nederlands.

 

De selectie en het aanbod
Naast een aantal goede gesprekken maken een assessment, een referentie-en antecedentenonderzoek en medische keuring deel uit van de procedure.
We bieden je een zelfstandige, uitdagende functie in een dynamische omgeving.
De bezoldiging is afhankelijk van relevante kennis en ervaring, conform het Bezoldigingsregeling Ambtenaren.

 

Reageren
Ben je enthousiast en sta je in de startblokken om het bureau AG op Sint Maarten te komen versterken?
Stuur je brief met curriculum vitae vóór 24 februari aanstaande naar het OM, t.a.v. mw. C. Rojer, hoofd HR, via e-mail.

Voor meer informatie over de functie kan contact worden opgenomen met de heer R.H. den Haan, advocaat-generaal, via telefoonnummer (+1721) 542 22 43.