Sr. Gerechtssecretaris Civiel (voor min. 2 jaar)

Algemene informatie

Werkgever: Gemeenschappelijk Hof van Justitie
Locatie: St. Maarten

Vereisten

Opleidingsniveau: wo

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba verzorgt de rechtspraak in eerste aanleg  en in hoger beroep in het  Caribische deel van het Koninkrijk. Het Hof is een onafhankelijke en zelfstandige organisatie die blijvend werkt aan verdere  professionalisering en efficiëntie.

Ter versterking van het team juridische ondersteuning op de vestiging St. Maarten zijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaten voor de functie Senior Gerechtssecretaris Civiel (voor de duur van minimaal 2 jaar).

De senior gerechtssecretaris is belast met het verlenen van kwalitatief hoge juridische ondersteuning bij de voorbereidingsfase, zittingsfase en afdoeningsfase van complexere zaken. Daarnaast vervult de senior gerechtssecretaris een overstijgende rol in kennisoverdracht, in het adviseren in (complexe) juridische kwesties en in het bijdragen aan juridische beleidsvorming en kwaliteitsbewaking. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de afdeling Juridische Ondersteuning. De afdeling Juridische ondersteuning bestaat uit gerechtssecretarissen en juridische medewerkers op verschillende niveaus.

De functie:
- Het inhoudelijk voorbereiden van de zitting
- Het optreden als griffier tijdens de zitting
- Het optreden als volwaardig gesprekpartner van de rechter
- Het concipiëren van de beslissing in de vorm van een vonnis/ beschikking / uitspraak
- Het bijdragen aan kwaliteitsbewaking onder meer door het signaleren van nieuwe ontwikkelingen
   t.a.v. wet- en regelgeving en jurisprudentie, zorgen voor de vertaling ervan naar richtlijnen
   en procedures, het fungeren als aanspreekpunt en klankbord voor collega’s en rechters
- Het opleiden en begeleiden van gerechtssecretarissen en juridisch medewerkers

 Wat wordt van U verwacht:
- Afgeronde universitaire rechtenopleiding
- Ervaring als gerechtssecretaris, waarvan minimaal 5 jaar ervaring 
   in de civiele rechtspraktijk (kanton/handel)
- Ervaring met andere rechtsgebieden strekt tot aanbeveling
- Vaardigheid in de voorbereiding en nabewerking van complexere zaken
- Inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen
- Kennis en inzicht in het kunnen toepassen van formeel en materieel recht en jurisprudentie
- Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
- Analytisch vermogen
- Zelfstandigheid, integriteit
- Nederlands als moedertaal en redelijke tot goede beheersing van het Engels als tweede taal
   zowel mondeling als schriftelijk.

Arbeidsvoorwaarden
Secundaire arbeidsvoorwaarden conform het personeelsreglement van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

Sollicitatieprocedure en informatie
Een schrijfopdracht, een medische keuring en een antecedentenonderzoek kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.  

Startdatum werkzaamheden tentatief september/oktober 2020, rekening houdend met de ontwikkelingen rondom het Coronavirus.

Als u geïnteresseerd bent in deze functie, dan kunt u uw belangstelling kenbaar maken door uw sollicitatie met CV uiterlijk 14 mei 2020 per mail te zenden aan Mw. Myrla Alment, HRM Manager van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba: HRM@caribjustitia.org.  

Inhoudelijke vragen over de vacature kunnen per e-mail verzonden worden naar: alexander.vanrijen@caribjustitia.org of rechtstreeks aan mr Sander van Rijen, vice-president (+1721 586 8794 ) worden gesteld.

 

 

Informatie coronavirus lees meer