Toelating Curaçao van personen waarbij de Landsverordening Toelating Uitzetting niet van toepassing is (NVT'er)

De Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU) stelt dat iedere vreemdeling die toegelaten wil worden tot Curaçao in het bezit moet zijn van een van overheidswege toegekende verblijfstitel.

Deze Landsverordening artikel 1 is NIET van toepassing op:

 • Nederlanders die op Curaçao zijn geboren.
 • Nederlanders die: 
  - vóór 1 januari 1986 op Aruba zijn geboren. 
  - op 1 januari 1986 op de Nederlandse Antillen hebben gewoond.
  - vóór 10 oktober 2010 op Curaçao hun woonplaats hadden.
 • Nederlanders die:
  - vóór 10 oktober 2010 op Bonaire, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten zijn geboren. 
  - op 10 oktober 2010 op Curaçao hebben gewoond.
 • de kinderen van de bovengenoemde Nederlanders.

Als u hiertoe behoort, bent u een zogenoemde NVT’er. In principe heeft u geen document nodig om aan te tonen dat de LTU niet op u van toepassing is. Maar, in de praktijk blijkt het wenselijk dat u een NVT-verklaring kunt overleggen.

Bijvoorbeeld: een kind van een op de Antillen geboren Nederlander heeft de Venezolaanse nationaliteit en is in Carácas geboren. Derden (zoals inklaringsambtenaren) kunnen niet direct vaststellen of dit kind een NVT'er is. Vandaar dat het wenselijk is een NVT-verklaring aan te vragen bij de Toelatingsorganisatie.

Iedereen die onder artikel 1 valt, met name personen die vallen onder artikel 1c LTU, moeten een verklaring krijgen dat de LTU op hem of haar niet van toepassing is. Deze NVT-verklaring geldt voor alle eilanden. Slechts op vertoon van een NVT-verklaring kan deze categorie personen worden ingeschreven bij het bevolkingsregister.

Om een NVT-verklaring te krijgen dient u online de aanvraag in te dienen.

Een afgegeven NVT-verklaring kan ingetrokken worden, bijvoorbeeld als blijkt dat er sprake is van verstrekking van onjuiste gegevens die hebben geleid tot het verkrijgen van de NVT-verklaring.

Intrekking betekent dat betrokkene als vreemdeling wordt beschouwd en daarom onder de LTU valt. Dat houdt in betrokkene moet voldoen aan de vereisten van de LTU om in aanmerking te komen voor een vergunning tot tijdelijk verblijf.

Informatie coronavirus lees meer