Toelatingseisen voor stagiaires

Er zijn verschillende toelatingseisen voor stagiaires met de Nederlandse nationaliteit en stagiaires met een andere nationaliteit.

Nederlandse nationaliteit

De Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU) schrijft voor dat u als Nederlandse stagiaire op Curaçao moet beschikken over een van overheidswege toegekende tijdelijke verblijfstitel. U moet daarom een Verklaring van Rechtswege aanvragen bij de Toelatingsorganisatie te Curaçao. Alle informatie hierover treft u aan op: Verklaring van Rechtswege

Voor het aanvragen van uw tijdelijke verblijfstitel heeft u het volgende nodig:

  • Kopie van een geldig paspoort.
  • Kopie van een geboorte-uittreksel (niet ouder dan 6 maanden).
  • Verklaring Omtrent Gedrag (niet ouder dan 3 maanden).
    Klik hier voor het aanvraagformulier.
  • Stage-overeenkomst. Deze dient tevens als bewijs van voldoende geldelijke middelen.
  • Verklaring van de onderwijsinstelling dat de stage noodzakelijk is voor de opleiding.
  • De kosten voor het aanvragen van (tijdelijke) verblijfstitel bedragen Naf 615,-.

Niet-Nederlandse nationaliteit

Stagiaires met een niet-Nederlandse nationaliteit moeten een tewerkstellingsvergunning aanvragen voor de duur van de stage-overeenkomst. U kunt hiervoor in aanmerking komen als u in uw land van herkomst een opleiding volgt en op Curaçao een stage wilt lopen die noodzakelijk is voor uw opleiding of studie. U moet eerst in uw eigen land de reactie op uw verzoek afwachten voor u op Curaçao wordt toegelaten. Voor de afgifte van de tewerkstellingsvergunning is onder meer vereist dat de stage maximaal een jaar duurt en noodzakelijk is ter voltooiing van de opleiding.

Als u illegaal op Curaçao verblijft, kan uw aanvraag worden afgewezen op grond van artikel 9 van de Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU). Voor een uitgebreide uitleg raadpleegt u de Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU).

Informatie coronavirus lees meer