Uittreksels

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van Curaçao is een verklaring waaruit o.a. uw naam, geboortedatum, adres en/of woonplaats blijken. U kunt zo’n uittreksel op Curaçao aanvragen. U dient aanvragen voor uittreksels zelf in te dienen bij de Burgerlijke Stand:
 
Bevolkingsregister en Verkiezingen Curaçao (Kranshi)
Roodeweg 42
Willemstad, Curaçao
Telefoon: (+5999) 434-1600
Fax: (+5999) 461-8166
E-mail: info.bsbv@gobiernu.cw

Voeg bij uw aanvraag het volgende toe:

  • Een kopie van uw betaalbewijs.
  • Een kopie van uw paspoort.
  • Het adres waarnaar het document opgestuurd moet worden.

Betaalgegevens:

Publieke Zaken
Rekening nummer 32061507
Swiftcode MCBKCWCU

Graag betalen nadat u bericht heb gekregen van Kranshi met het bedrag dat u moet betalen. Het Curaçaohuis kan helaas niet bemiddelen in deze aanvraag.

Let op! U moet bij uw nieuwe overboeking een ‘wereld en/of buitenlandse overboeking’ selecteren. De tarieven zijn exclusief administratie- en overige transactiekosten: Alle kosten zijn voor uw eigen rekening. 

Informatie coronavirus lees meer