Verklaring Omtrent Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) heeft u bijvoorbeeld nodig voor het aanvragen van een Verklaring van Rechtswege. Het Curaçaohuis vult bepaalde onderdelen van het aanvraagformulier voor u in namens de overheid van Curaçao.

U ontvangt het door ons ingevulde formulier retour. Vervolgens kunt u er voor verdere afhandeling mee naar de gemeente waar u op dit moment ingeschreven staat. Het Curaçaohuis vraagt een vergoeding voor het invullen van het formulier (€ 24,95).

Maak dus € 24,95 per aanvraag over op het bankrekeningnummer van het Curaçaohuis. Voor een overboeking (vanuit het buitenland) heeft u de volgende gegevens nodig:
IBAN: NL46ABNA0529375486
BIC: ABNANL2A
Ten name van: de Gevolmachtigde Minister van Curaçao te Den Haag.
Vermeld bij uw betaling ook uw naam.

Daarnaast brengt de gemeente kosten in rekening voor uw VOG-aanvraag (€ 41,35).

Staat u niet meer ingeschreven in Nederland, dan kunt u digitaal uw aanvraag indienen via www.justis.nl.

U kunt op 3 manieren uw aanvraagformulier voor een VOG bij het Curaçaohuis indienen.

1. Kom langs:

 • Maak een afspraak.
 • Houd u er a.u.b. rekening mee dat u de kosten die het Curaçaohuis bij u in rekening brengt voor het gedeeltelijk invullen van het formulier tijdens uw bezoek direct moet betalen. U kunt uitsluitend pinnen.
 • U heeft een geldig legitimatiebewijs nodig.

2. Stuur uw aanvraag per post:

 • Vul het voorblad van het VOG aanvraagformulier in.
 • Onderteken dit.
 • Voeg een kopie van uw geldige legitimatiebewijs bij.
 • Voeg een kopie van uw betalingsbewijs of overboeking bij.
 • Stuurt de documenten op naar: Prinsegracht 63-65, 2512 EX Den Haag.

Na invulling door het Curaçaohuis zenden wij het formulier retour.

3. E-mail uw aanvraag:

 • Vul het voorblad van het VOG aanvraagformulier in.
 • Onderteken dit.
 • Voeg een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij.
 • Voeg een kopie van het betalingsbewijs/overboeking bij.
 • Mail het het formulier en de gevraagde bijlagen naar: ajz@kgmc.nl.

U krijgt het origineel na behandeling per post retour.

Informatie coronavirus lees meer