Verklaring van Rechtswege

Als u onder meer wilt werken of stage lopen op Curaçao, heeft u een Verklaring van Rechtswege nodig. U leest hier hoe u die aanvraagt.

Alle communicatie over een aanvraag en Verklaring van Rechtswege loopt via de Toelatingsorganisatie Curaçao.

Voortaan kunnen de Verklaring Niet van Toepassing en de Verklaring van Rechtswege ook online worden aangevraagd bij de Toelatingsorganisatie Curaçao. De Toelatingsorganisatie is bezig met een optimaliseringstraject en in dat kader is de mogelijkheid tot het online indienen van aanvragen ontwikkeld.

Voor het online indienen van een aanvraag dient u over een persoonlijk e-mailadres te beschikken en een account aan te maken op www.immigrationcur.org.

Tot 1 september 2016 is het mogelijk om persoonlijk langs te gaan bij de Toelatingsdienst, daarna moet een ieder die zich op Curaçao wilt vestigen online de aanvraag in te dienen.

Alle aanvragen moeten persoonlijk of door een gemachtigde ingediend worden. Het indienen van aanvragen is mogelijk van maandag tot en met donderdag van 7.45 - 15.00 uur en op vrijdag van 7.45 - 14.00 uur (vrije inloop). De Toelatingsorganisatie TO kan uw verzoek pas in behandeling nemen en een beschikking afgeven als de verschuldigde bedragen aan leges en retributies zijn voldaan. Voor de prijslijst voor het indienen van een verzoek klik hier.

Bankgegevens Toelatingsorganisatie:
Girobank N.V.
Scharlooweg 35, Curaçao
Rekeningnummer 1500059
T.n.v. Ministerie van financiën t.b.v. Toelatingsorganisatie Curaçao
BIC / SWIFT code GIRCCWCU 

Vereiste documenten voor de aanvraag Verklaring van Rechtswege

 • Kopie van geldig paspoort van elk gezinslid.
 • Kopie geboorte uittreksel van elk gezinslid (niet ouder dan 6 maanden).
 • Bewijs van goed gedrag van elk gezinslid boven de 18 jaar(niet ouder dan 3 maanden).
 • Als u getrouwd bent, een kopie  van de huwelijksakte (niet ouder dan 6 maanden).
 • Als u samenwoont:
  • Een kopie van de notariële samenlevingsovereenkomst die in Nederland moet zijn afgesloten.
  • Voor beide partners: een bewijs van ongehuwd/gescheiden/weduwstaat.
 • Als u kinderen heeft: een aanmelding/inschrijving school.
 • Als een van de ouders van een of meer kinderen niet meekomt naar Curacao:
  • Een kopie van het paspoort van de achterblijvende ouder.
  • Een verklaring van geen bezwaar van de achterblijvende ouder of een kopie van de uitspraak van het Gerecht.
 • Bewijs van voldoende geldelijke middelen:
  • Werkgeversverklaring volledig ingevuld en kopie paspoort.
  • Bewijs van voldoende middelen van bestaan voor minimaal 12 maanden (zie onderstaande normbedragen)*.
 • Als de aanvraag door een derde wordt ingediend: een machtiging van de verzoeker.

Gezinshereniging

Gezinshereniging is alleen toegestaan maximaal 1 jaar na toelating van de hoofdverzoeker.

Legalisatie van geboorte- of huwelijksakte

Bent u Nederlander en in een ander land geboren of getrouwd? Dan moet de geboorte- of huwelijksakte gelegaliseerd worden door de Nederlandse ambassade in het land van geboorte of huwelijk. Als landen zijn aangesloten bij het verdrag tot afschaffing van legalisatie voor buitenlandse openbare akten, moet de geboorte- of huwelijksakte zijn voorzien van een Apostille. Voor meer informatie over legalisatie klik hier.

*Normbedragen voldoende geldelijke middelen

Alleenstaande:                                                   NAF 1500,- bruto per maand.

Echtgeno(o)t(e) (indien van toepassing):          NAF 1500,- bruto per maand.

Bij toelating van (voor) kinderen dienen de volgende normbedragen aangetoond te worden:

0-6jr.:                                                                NAF. 250,- per kind.

6-12 jr.:                                                              NAF 350,- per kind.

12 jaar en ouder:                                               NAF. 500,- per kind.