Wonen / werken

Wilt u emigreren naar Curaçao? Of wilt u hier tijdelijk gaan werken of stage gaan lopen? Dan heeft u o.a. een Verklaring van Rechtswege nodig.

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de volgende punten.

Personen met een Nederlandse nationaliteit:

  • die niet vallen onder artikel 1 van de Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU) worden van rechtswege toegelaten.
  • die op Curaçao willen wonen en/of werken hebben een Verklaring van Rechtswege nodig.
  • mogen gedurende een toeristisch verblijf naar werk zoeken of oriënteren op het eiland, maar mogen zich niet op de werkvloer bevinden.
  • mogen op Curaçao hun aanvraag indienen.

U kunt de Verklaring van Rechtswege indienen via het Aanvraagformulier Verklaring van Rechtswege. Als u dit formulier volledig heeft ingevuld en ingediend mag u al op het eiland aanwezig zijn. Ook mag u op de werkvloer aanwezig zijn in afwachting van de Verklaring van Rechtswege. U moet wel het bewijs van uw aanvraag kunnen overleggen!

Personen met een niet- Nederlandse nationaliteit:

  • moeten een tewerkstellingsvergunning aanvragen.
  • mogen gedurende een toeristisch verblijf niet naar werk zoeken.
  • moeten in eigen land eerst een tewerkstellingsvergunning hebben voor ze op Curaçao gaan wonen en/ of werken.

Een tewerkstellingsvergunning kunt u aanvragen bij de Toelatingsorganisatie.

 

Informatie coronavirus lees meer