Ziektekostenverzekering

Op 1 februari 2013 is de basisverzekering ziektekosten van kracht gegaan voor alle inwoners van Curaçao. De basisverzekering, vastgelegd in de Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten, zorgt voor een uniforme verzekering voor de personen die hieronder vallen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten.

Ziektekostenverzekering SVB

De Sociale Verzekeringsbank is dé instantie voor sociale zekerheid op Curaçao. De SVB heeft een uitvoerende functie en houdt zich bezig met uitkeringen voor o.a. Basisverzekering Ziektekosten (BVZ), Ouderdomsverzekering, Weduwen- en Wezenwet, Ziekteverzekering, Ongevallen (werk) en werkloosheid.

Iedereen die op Curaçao is ingeschreven bij de Burgerlijke Stand, heeft recht op een ziektekostenverzekering via de Sociale Verzekeringsbank; de Basisverzekering Ziektekosten. Premie voor de Basisverzekering Ziektekosten wordt afgedragen via de inkomstenbelasting. Zowel de werkgever als de werknemer betaalt een deel. Kijk voor meer informatie ook op www.svbcur.org.

Particuliere ziektekostenverzekering 

Ondanks het sociale stelsel op Curaçao hebben veel mensen behoefte om zich aanvullend of anderszins te verzekeren met een particuliere verzekering. Curaçao heeft diverse zorgzerzekeraars die u een particuliere verzekering kunnen bieden.

Een internationale ziektekostenverzekering is ook een optie als u bijvoorbeeld vanaf het moment van vertrek uit Nederland verzekerd wilt zijn en zaken als repatriëring, behandelingen en bevalling in Nederland verzekerd wilt hebben. Vaak kunt u uw eigen pakket samenstellen, zelf uw eigen risico bepalen en uw zorgpakket uitbreiden met bijvoorbeeld een aansprakelijkheids- , ongevallen- en/of een reisverzekering. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar.

Informatie coronavirus lees meer